Vem passar terapiformen för

FÖR VEM PASSAR DANS & RÖRELSETERAPI ?

Dans- och rörelseterapi passar alla som är motiverade att lära sig mer om sina känslor, tankar och kroppssensationer. Inom dans- och rörelseterapin är de centrala begreppen ”att göra” och ”att erfara”. Därmed är det en passande terapiform både för personer som har lätt för verbal kommunikation och analys och för personer som har lättast för och lär sig bäst genom att själv få göra och uppleva. Dans- och rörelseterapi kan vara ett väldigt bra komplement till verbala terapier som till exempel psykoterapi eller kognitiv beteende terapi, KTB.

Jag erbjuder dans- och rörelseterapi till både enskilda individer och till grupper och det finns möjlighet till både kortare och längre terapier – allt utefter det egna behovet och behandlingsmålet. Dans- och rörelseterapin har inga begränsningar vad det gäller problematik, men används ofta vid till exempel stress, relationssvårigheter, svag självkänsla, ätstörningar, trauma, sorg, psykosomatik, social fobi, ångest, depression, utmattning, anknytningsproblem, problematik förknippad med ADHD, autism med mer.

De som söker sig till dans- och rörelseterapi har ofta en längtan efter eller ett behov av att hitta andra sätt att uttrycka sig och lära sig på än med ord. Kanske man helt inte finner rätt ord för sina tankar och känslor eller så har man inte möjlighet att använda sig av det verbala språket.

VIKTIGT! Tidigare erfarenheter eller kunskap i dans är absolut inte nödvändigt. Man behöver inte kunna dansa och funktionsvariationer är inte ett hinder för att gå i dans- och rörelseterapi.