Hur kan en session se ut?

HUR KAN EN DANS- OCH RÖRELSETERAPISESSION SE UT?

Exakt hur en session ser ut är svårt att återge då sessioner kan se väldigt olika ut beroende på klientens utgångspunkt och förmågor, likaså om det är en terapisession i grupp eller individuellt.

EN GENERELL BILD

Oftast börjar vi sessionen med ett inledande samtal innan vi går in i dansen, rörelsen och den skapande processen där det finns rum för det egna fria uttrycket och formgivningen. Utgångspunkten är aktuella teman, frågeställningar eller behov som kommit upp under terapin eller i behandlingsplanen.

Musik och olika material som till exempel sjalar eller bollar kan användas som stöd eller som en del i formgivningen. Efter den aktiva delen finns det alltid tid för reflektion, återkoppling och bearbetning. Det kan ske genom att försöka sätta ord på det som kom upp, genom att koppla en metafor eller annan symbol till upplevelsen eller genom att teckna, måla eller använda andra bildformliga tekniker. När man skapar bilder, metaforer och symboler är detta ofta en genväg till att hitta orden och komma till det verbala. Det hjälper också till att reflektera och integrera den kroppsliga erfarenheten, känslor och tankar med varandra och den personliga situationen eller hjälpfrågan.

Exempel ett:

Olle är en ung vuxen med autism som gått i regelbunden individuell dans- och rörelseterapi hos mig under cirka 6 månader.

Han kommer in i rummet och sätter sig genast på en av stolarna med benen under kroppen. Vi börjar vår timme tillsammans genom att jag tar fram papper och penna och med hjälp av enkla teckningar och ord kommunicerar vi. Jag tecknar och skriver medan han använder nickningar och blickar. Jag bjuder upp honom till rörelse genom att fråga om han vill dansa med mig idag. Han svarar genom att börja röra på sina fingrar på sitt karakteristiska sätt. Jag följer med honom och tillsammans rör vi på våra fingrar på hans sätt. Han leder och jag följer. Det blir startpunkten för vår dans idag. I slutet av rörelsestunden jobbar vi fortfarande med händerna men nu har armarna också fått följa med och rörelserna med händerna ser annorlunda ut, de har fått en annan karaktär och andra rörelsekvalitéer. Under vår dans tillsammans har vi också bytt roller några gånger. Under korta stunder har jag varit den som ledde dansen och Olle den som följde – att följa är nytt för Olle likaså många av de rörelser som vi dansade/ använde idag. Vi avslutar dansen med samma ritual varje gång – en andningsövning – och alltid med samma musikstycke i bakgrunden. Därefter tar jag återigen fram papper och pennor och tillsammans tecknar, skriver och ”kluddar” vi på samma papper tillsammans tills klockan ringer. Klockans ljud är signalen att det är dags att fortsätta till nästa punkt på dagen.

Exempel två:

Kommer inom kort.