Välkommen

Jag erbjuder dans- och rörelseterapi också kallat DMT enskilt och i grupp, ger föreläsningar, workshops och kurser om dans- och rörelseterapi, kroppsspråk/ kroppskommunikation och kroppsbild med mera, både till privatpersoner och organisationer. Erbjuder också danskurser för barn, ungdomar, vuxna och äldre med psykiska, fysiska och intellektuella funktions eller fler funktionsvariationer eller psykisk ohälsa.

Jag undervisar i påbyggnadskursen i dans- och rörelseterapi DMT på Karlstads universitet. Handleder dans- och rörelseterapeuter under utbildning, i dansprojekt med inriktning på hälsa och tar emot mentor uppdrag inom personlig assistans . Är specialiserad på bebis – förälder, barn- föräldrarelationen och ger dans- & rörelselek från 3 månader upp till 5 år tillsammans med föräldern. Men för mer information om vad jag gör kolla gärna vidare på sidan eller hör av dig så berättar jag.

Är van att jobba med kunder som har personliga assistenter eller annan personal med sig.

Dans & Rörelsepraktiken Jessica Heuvels har ansvarsförsäkring och följer gällande lagstiftning.

Viktigt! Tidigare erfarenheter eller kunskap i dans är absolut inte nödvändigt, man behöver inte kunna dansa och funktionsvariationer inte är ett hinder för att gå i dans- och rörelseterapi.

Kontakt

Mejla jessica@dansochrorelsepraktiken.com eller ring på telefonnummer 073-9049007

Utbildning i dansterapi

Batchelor of arts therapy examen, 240 hp i dans & rörelseterapi från Universitet Zuyd i Nederländerna 2009.

Vidareutbildning inom dansterapin

MPI Movement psychodiagnostic inventory del 1 & 2 avslutad 2010

Ways of Seeing international training program; specialisering inom barns psykiska hälsa, två års deltidsstudier avslutad 2017. Är nu certifierad utövare av metoden.

Kontinuerlig fortbildning via konferenser och utbildningsdagar.

Annan utbildning

Utbildad i Dans för hälsa metoden av Anna Duberg 2019

Utbildad i Dance for Parkinson Mark Morris, nivå lärare 2017.

Medlemskap

Professionell medlem i de svenska och amerikanska föreningarna för dans och rörelseterapi. Styrelseordförande i den Svenska Föreningen för Dansterapi från 2020. Styrelseledamot i Svenska Dansterapi Föreningen 2010 -2014, Sveriges delegat i EADMT 2010-2014 och 2018 och 2021.

Följ oss i sociala medier på Instagram