ACORDS CONSELL ESCOLAR Nº 5: 30/06/22

 • S'aprova la memòria del curs 2021-2022.

ACORDS CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI Nº 1: 22/06/22

 • S'acorda sol·licitar l'escola matinera pel curs 2022-2023.

ACORDS CONSELL ESCOLAR Nº 4: 01/06/22

 • S'acorda que les aportacions per material pel curs 2022-2023 sigui el següent:

 • 4t EI: 85€

 • 5è i 6è EI: 96€ (inclou quadern anglès propi)

 • 1r, 2n: 87€ (inclou quadern anglès propi)

 • 3r EP: 85€ (inclou quadern anglès propi)

 • 4t, 5è i 6è EP: 75€

ACORDS CONSELL ESCOLAR Nº 3: 26/01/22

 • S'aproven els comptes de gestió del 2021 i el pressupost del 2022.

ACORDS CONSELL ESCOLAR Nº 2: 15/12/21

 • Es constitueix el nou Consell Escolar.

ACORDS CONSELL ESCOLAR Nº 1: 28/10/21

 • L'AFA aportarà un telèfon mòbil per entrar al grup de whatsapp del Consell Escolar.

 • S'habilitarà un espai a la web per fer públics els acords del Consell Escolar.

 • S'aprova la PGA per 10 vots a favor i 2 en contra.

 • S'aprova la memòria econòmica quota curs 21-22 per 11 vots a favor i 1 en contra.