ENTRADES I SORTIDES CURS 2023-2024

ENTRADES

Les portes s'obriran a les 8:55h. 

P3 i P4 entraran per ca l’Onclo i P5 per ca l’Amet.

Totes les famílies entraran a l'aula per la porta principal, no pel patiet.


Les portes s'obriran a les 8:55h. 

A les 8:55h 2ns i 3rs entraran a les aules de manera pausada acompanyats dels tutors o tutores . 

A les 9h entren la resta de grups per les portes indicades. 

1r, 2n i 6è entraran per Ca l'Amet i 3r, 4t i 5è entraran per Ca l'Onclo. L'alumnat anirà al lloc on hi hagi el seu tutor o tutora.SORTIDES

Les portes s'obrin a les 13:55h i tothom sortirà a les 14h.

A les 13:55h s'obrin les portes i surten 2ns i 3rs per la mateixa porta que a l'entrada.

A les 14h surten la resta dels grups per la mateixa porta que a l'entrada.