หน่วยตรวจสอบภายใน

Internal Audit Unit

ภาพกิจกรรมติดตามวันเปิดภาคเรียนประจำปี 2561(ภาคเรียนที่2)


ภาพกิจกรรมติดตามวันเปิดภาคเรียนประจำปี 2561(ภาคเรียนที่1)


การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2561 (ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์)

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต1

บุคลากร

เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

https://sites.google.com/chon1.go.th/audit