ดาวน์โหลดเอกสาร ต่างๆ
( การเงิน / การบัญชี / พัสดุ / โครงการอาหารกลางวัน )
คลิ๊กเลย..

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

1. การจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 Click
2. ทะเบียนคุมเงินนองบประมาณ
Click

ประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คู่มือ / แนวทาง


สามารถดูเอกสาร / คู่มือ / แนวทาง เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ คลิ๊ก

ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

1. การติดต่อสอบถาม มี 3 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 : ผ่านเบอร์โทรศัพท์

    • นางอัมพร สาระพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เบอร์โทรศัพท์ 081-3993085

    • นางสาวนันทพร บุสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 092-4528835

    • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทร. 038-274120 หรือ 038-272062 ต่อ 118 และโทรสาร 038-276766

ช่องทางที่ 2 : ผ่าน Application Line ผ่านเบอร์โทรศัพท์

ช่องทางที่ 3 : ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง ได้ที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับช่องทางนี้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะติดภารกิจอื่น

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ : ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

    • นางอัมพร สาระพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

    • นางสาวนันทพร บุสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ