Beroepsvereninging der Belgische Chirurgen

De BBC behoort tot de groep Verbond der Belgische beroepsvereninging van artsen-Specialisten (VBS)

De Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen werd gesticht in de periode tussen de twee wereldoorlogen. Vooraanstaande personaliteiten uit de chirurgische wereld zoals Dr J. Cahen (Brussel) en Dr Alfred Dumont verzekerden een snelle ontplooiing van de Vereniging... >

De Vereniging wordt beheerd door een Bestuurscomité van acht leden, bij geheime stemming verkozen tijdens de Algemene Statutaire Vergadering, bij meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.... >

In de loop der jaren heeft de Beroepsvereniging een belangrijke rol gespeeld in de verdediging der chirurgen op het vlak van de politiek, de economische status van de chirurg, de positie van de chirurg in het ziekenhuis, de opleiding in de chirurgie... >

U kunt een nieuwe lidkaart maken of een oude lidkaart bewerken. De identificatie gebruikt de naam en een of meer voornamen... >