Rekrutacja

Trwa rekrutacja do projektu Wolne Liceum 

na rok szkolny 2023/24 oraz 2024/2025

Rekrutacja do innych projektów liceum na rok szkolny 2024/2025 już wkrótce!

Przed przystąpieniem do rekrutacji w ścieżce Unschooling oraz Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn, osoby zainteresowane odbywają 60 minutową odpłatną (250 zł) konsultację w siedzibie szkoły lub online z Marianną Kłosińską w celu zapoznania się z formalnymi oraz organizacyjnymi aspektami edukacji domowej i unshoolingu. 

W rekrutacji do Wolnego Liceum, do udziału w tym spotkaniu, zachęcamy osoby, które nie mają doświadczeń z edukacją domową lub zastanawiają sięczy taka forma edukacji jest odpowiednia dla ich dziecka.

Rekrutacja do Projektu Przystań Warszawa - czytaj więcej

Spotkanie takie można umówić dzwoniąc pod numer tel. 517 216 735

Kwalifikacja ucznia jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:

Uczeń nie ukończył 18 roku życia.

Wypełniono:

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025:

Rekrutacja w trakcie roku szkolnego 2023/2024:

Wniesiono  odpowiednie opłaty

Uwaga! edukacja domowa / Unschooling - brak opłat

PROCES REKRUTACYJNY:

oraz w przypadku wyboru Wolnego Liceum:


Opłaty roczne 2023/2024

EDUKACJA DOMOWA / Unschooling

PROJEKT PRZYSTAŃ WARSZAWA / dla ucznia LO z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

EDUKACJA DOMOWA + WOLNE LICEUM

EDUKACJA DOMOWA + WOLNA SZKOŁA DEMOKRATYCZNA  

0 zł

0 zł


35 000 zł

22 000 - 35 000 zł