Schoolwerking

Op tijd naar school

Om een goede start van de dag te hebben, is het belangrijk dat alle kinderen op tijd naar school komen. Dit geldt zowel voor de kleuter- als voor de lagere school.


De poorten van de school worden om 08.15u ’s morgens en 13.15u ’s middags geopend.

De poorten gaan dicht om 8.27 uur en 13.27uur.

Wie te laat is, gaat niet naar de klas, maar komt eerst naar het secretariaat.

Middageten


Kinderen kunnen ’s middags blijven eten aan onze school als hiervoor een geldige reden is. De bijdrage hiervoor is € 1 per middag.

De kleuters en de leerlingen van de lagere school eten gescheiden. Zo trachten we de kinderen meer comfort en rust aan te bieden tijdens het eetmoment.

Als school kiezen we er voor om in het kader van ons gezondheidsbeleid géén drank te verkopen en enkel water aan te bieden. Aan school schenken we gratis water aan de kinderen tijdens de middagpauze en de voor- en naschoolse opvang.

Natuurlijk mogen de kinderen tijdens de middagpauze én/of de voor- en naschoolse opvang hun eigen drank meenemen naar school op voorwaarde dat dit water of een ander gezond drankje is, zoals melkproducten of fruitsappen.

Dranken met prik of energiedrankjes zijn niet toegestaan.

Wie thuis gaat eten, wordt opgehaald aan de poort om 12.05 uur.

Oudercontacten

Onze zorgcoördinatoren zijn dagelijks bij de aanvang van de lessen te bereiken om eventuele vragen te stellen. Indien u iets wil bespreken, dan kan je steeds via een telefoontje, een mailtje of een briefje hiervoor een tijdstip afspreken.

Op volgende tijdstippen organiseren wij formele oudercontacten:

September - Informatieavond begin schooljaar

November - Oudercontact 1

Maart - Oudercontact 2

Rapporten

Op regelmatige tijdstippen wordt aan de kinderen van de lagere school een rapport meegegeven. Je mag de rapporten op volgende tijdstippen verwachten:

Eind 1ste periode = November

Rapport over de 1ste periode

Groeirapport

Eind 2de periode = Maart

Rapport over de 2de periode

Groeirapport

Einde schooljaar = Juni

Rapport over de 3de periode

Muzisch rapport 'Onder de volgspot'

Rapport Bewegingsopvoeding