CLB


Missie en opdracht:

Vrij CLB Limburg afdeling Pelt is verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen binnen haar volledige regio.


We willen:

 • voor elke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen.

 • leerlingen ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het uitbouwen van hun talenten.

 • alle ouders die het wensen en nodig hebben, helpen zoeken naar een gepaste ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.

 • scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Hiertoe wordt gewerkt met verschillende teams:

Onthaalteam

 • zijn de eerste contactpersonen voor leerlingen, ouders , scholen en externen

 • onthalen en verhelderen de vraag

 • geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar het begeleidingsteam of externe diensten

 • ondersteunen de school om de schoolinterne zorg te optimaliseren


Begeleidingsteam

 • begeleiden leerlingen en hun ouders

 • brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart

 • coördineren individuele zorgtrajecten

 • zetten zich in om ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren en de veiligheid te garanderen bij verontrustende situaties


Preventief medisch team

 • is er voor alle leerlingen

 • voert medische consulten en vaccinaties uit

 • volgt leerlingen met besmettelijke ziekten op en adviseert de school

 • loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg


Collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarkt

 • meewerken aan infoavonden


Bereikbaarheid:

 • maandag: 8.30u - 12.30u

 • dinsdag: 8.30u - 12.30u en 13.00u - 17.00u

 • woensdag: 8.30u - 12.30u en 13.00u - 16.00u

 • donderdag: 8.30u - 12.30u en 13.00u - 17.00u

 • vrijdag: 8.30u - 12.30u en 13.00u - 16.00u

 • www.clbchat.be: ma-di-do: 17.00u – 21.00u en woe: 14.00u – 21.00u


Bereikbaarheid tijdens de schoolvakanties schooljaar 2022-2023

 • Herfstvakantie: 2/11 t.e.m 4/11

 • Kerstvakantie: 3/01 t.e.m. 6/01

 • krokusvakantie

 • Paasvakantie: 3/04, 4/04, 13/04 en 14/04

 • zomervakantie: t.e.m. 14/07 en vanaf 16/08


Contactpersoon

Nancy Hoekx

Nancy.hoekx@vrijclblimburg.be

Tel: 011 80 59 00