Opvang

Korte naschoolse opvang

Kinderen die ten laatste om 16 uur 15  opgehaald worden, kunnen terecht in de korte opvang bij onze opvangjuffen. Op woensdag zijn ze er tot 13 uur 15. Wij vragen hiervoor een ouderbijdrage van 1,25 € per opvangbeurt. Opvangkaarten zijn verkrijgbaar bij de begeleiders van de opvang.

Maak je geregeld gebruik van de korte opvang dan weten wij graag op voorhand op welke dagen we je kind kunnen verwachten. Vul dan zeker een formulier 'opvangplan' in. Dit formulier vind je op de website of bij de begeleiding.

Heb je plots opvang nodig dan kan je de dag zelf best even telefonisch contact opnemen met het secretariaat op 089/35 13 35. 

BUITENSCHOOLSE LANGE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG - PARBOEM

Heb je opvang nodig voor school (van 6u45 tot 8u30) en/of opvang na school (tot 18u30) dan kan je terecht bij de buitenschoolse opvang 'Parboem' in de Plaggenstraat. Dit is een opvanginitiatief van de vzw Familia.  Nieuwe gezinnen dienen zich eerst te registreren via de link van I-active van KDV Familia.  De teamverantwoordelijke zal je dan uitnodigen om kennis te maken en je dossier goed te keuren zodat je jouw opvang digitaal kan reserveren. 

Let op: Je moet telkens één maand vooraf je opvang reserveren. Heb je dus opvang nodig vanaf 1 september? Dan kan je je opvang reserveren vanaf 1 augustus. Er moet ook voldoende tijd zitten tussen de eerste aanmelding van I-active en het reserveren van de nodige opvang. (2 maanden) Nieuwe kinderen schrijven best in vanaf 1 juli. Anders moet je rekening houden dat er minder beschikbare plaatsen kunnen zijn. Gebiedsflyer Genk-West.pdf