Opvang

Korte naschoolse opvang

Kinderen die ten laatste om 16 uur opgehaald worden, kunnen terecht in de korte opvang bij onze opvangjuffen. Op woensdag zijn ze er tot 13 uur 15. Wij vragen hiervoor een ouderbijdrage van 1€ per opvangbeurt. Opvangkaarten zijn verkrijgbaar bij de opvangjuffen.

Maak je geregeld gebruik van de korte opvang dan weten wij graag op voorhand op welke dagen we je kind kunnen verwachten. Vul dan zeker een formulier 'opvangplan' in. Dit formulier vind je op de website of bij de opvangjuffen.

Heb je plots opvang nodig dan kan je de dag zelf best even telefonisch contact opnemen met het secretariaat op 089/35 13 35.

LANGE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Heb je opvang nodig voor school (van 6u45 tot 8u30) en/of opvang na school (tot 18u30) dank kan je terecht bij de buitenschoolse opvang 'Parboem' in de Plaggenstraat. Dit is een opvanginitiatief van de vzw Familia. Meer info vind je op volgende link