Zelf helpen

Dringende Hulp


Dringende nood aan de brandweer of ziekenwagen wordt gemeld via het hulpcentrum 100 of 112 .

 • Vorm het noodnummer 100 of 112

 • Geef een duidelijke omschrijving

 • Geef de juiste ligging, het juiste adres

 • Hoeveel personen zijn in gevaar?


Dringende interventies die door de brandweerdienst worden verricht zijn de volgende:

 • Verwijdering van een belemmering op de openbare weg of van een obstakel dat op de openbare weg dreigt te vallen en dat geen onmiddellijk gevaar oplevert voor personen.

 • Leegpompen van kelders

 • Het stutten, dichtmaken en/of afdekken van beschadigde gebouwen.

 • Assistentie aan politie en parket.

 • Zoeken van verdwenen personen met warmtebeeldcamera.

 • Het verzekeren van een brandwacht tijdens manifestaties met grote volkstoeloop, bv. Cyclocross, bloemencorso, wielerwedstrijden,…

 • Vangen van dieren (loslopende paarden, uitgebroken koeien,…).

 • Uitvoeren van allerlei metingen (CO, gassen,…).

 • Assistentie allerlei (vogelpest, varkenspest,…).

 • Het controleren van hydranten en/of bluswatervoorraden.

Wat doen bij brand?

Woningbrand

Snel handelen en kalm blijven. Dat wil zeggen:

 • Iedereen in huis alarmeren.

 • Meteen de woning verlaten.

 • De brandweer bellen: het alarmnummer 100 of 112.

Onmiddellijk het huis verlaten wil zeggen: met de kleren die u draagt en zonder waardevolle of andere voorwerpen mee te nemen.

Indien mogelijk het huis verlaten volgens volgende tips:

 • Kruip laag bij de grond met een natte doek voor de mond. Tegen de grond is de lucht minder heet en giftig, kunt u beter zien en is er meer zuurstof aanwezig. Een tip om bij brand niet gedesoriënteerd te geraken in uw eigen woning: houd altijd met dezelfde hand contact met de muur.

 • Blijf weg uit kamers waarvan de deurkruk warm aanvoelt: erachter woedt de brand. Als u iemand te hulp wil snellen, open de deur dan gebukt. De koude lucht wordt langs onder in de kamer gezogen, terwijl de hitte langs boven uit de kamer slaat.

 • Houd ramen en deuren gesloten. Verse zuurstof wakkert de brand alleen maar aan.

 • Deuren zijn een van de beste hindernissen voor brand. Hou ze dus steeds gesloten. Staat de gang in brand en u wacht in uw kamer op hulp, leg dan natte handdoeken tegen de kieren van de deur om de rook en de hitte tegen te houden.

 • In paniek is men meestal niet in staat om volgens een bepaalde procedure een pand te verlaten. Daarom is het misschien ook wel nuttig een vluchtplan op te stellen.


Keukenbrand

Vlam in de pan, gebruik een blusdeken! Regelmatig rukt de brandweer uit naar keukenbranden. Veelal als gevolg van de zogenaamde ‘vlam in de pan’. Mocht dit u ooit overkomen, handel dan als volgt:

 • Draai direct het gas uit of schakel de elektriciteit uit.

 • Schakel de afzuigkap uit.

 • Schuif het deksel van u af voorzichtig op de pan of beter nog leg een blusdeken over de pan heen (ter bescherming kunt u een natte handdoek over uw armen leggen).

 • Laat de pan gedurende tenminste 15 minuten zo staan. Ga nooit met de (brandende) pan lopen!!

 • Waarschuw de brandweer, ook als de brand uit is. Zij komen graag even controleren of er niets meer smeult (bijvoorbeeld het filter in de afzuigkap).

 • Blus olie- of vetbranden nooit met water! Dit levert een levensgevaarlijke steekvlam op.


Schouwbrand

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie :

 • Doof snel het vuur in de haard met zand of zout om rook in uw huis te voorkomen.

 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.

 • Sluit de luchttoevoer van de kachel of bij een open haard de deurtjes.

 • Bel 100 of 112.

 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (ivm koolmonoxidevorming).

BLUS NOOIT MET WATER!

Er ontstaat namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat er zelfs een explosie.

Pas op voor koolmonoxidevergiftiging

Uw schoorsteen kan verstopt raken door bv een vogelnest, specie of stenen. Er is dan te weinig of geen ‘trek’ meer, waardoor de rook terugslaat in de kamer. U loopt dan het risico van een dodelijke koolmonoxidevergiftiging. Goed onderhoud is dus belangrijk. De schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert op loszittende delen en scheuren.

TIPS

 • zorg voor een emmer met zand naast de open haard/kachel/schoorsteen.

 • laat de schoorsteen minstens 1 x per jaar vegen door een erkend bedrijf.

 • het beste is om rond mei de schoorsteen te laten controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren.

 • laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren/lekkage.


Autobrand

Waarom een brandblusser in de auto?

Een autobrand komt altijd onverwachts en grijpt snel om zich heen. Ondanks vele veiligheidsvoorzieningen en de goede technische kwaliteit van onze moderne auto's neemt het aantal autobranden in ons land (ruim 2.500 per jaar) nog steeds toe. Door een aanrijding, slecht onderhoud, een onvoorzien defect enz. Vooral bij een ongeval kan een autobrand levensgevaarlijk zijn als de inzittenden gewond, bewusteloos of bekneld zijn. Als in een auto brand ontstaat, zal deze brand zich snel (kunnen) uitbreiden door de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar materiaal: brandstof, bekabeling, banden, interieurafwerking e.d. Juist bij een brand in een auto is een snelle reactie een eerste vereiste. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is een brandblusapparaat, een 'autoblusser'.

Wat te doen?

 • Parkeer de auto veilig.

 • Laat iedereen uitstappen.

 • Zet de motor af.

 • Ontgrendel de motorkap.

 • Doe alle ramen en deuren dicht en pak bij het uitstappen uw autoblusser.

 • Probeer bij een auto met een LPG-tank zo snel mogelijk de vloeistofafnamekraan (dit is de 'hoofdkraan' op de tank zelf) te sluiten.

 • Probeer eventueel hulp van uw medeweggebruikers te krijgen.

 • Ontdekt u een brand bij een ander: Probeer altijd eerst de inzittenden uit de auto te bevrijden. Iemand anders kan alvast met blussen beginnen, als dat mogelijk is.

Wat doen bij een ongeval?

Bij een ongeval op de openbare weg kunnen zich 2 situaties voordoen:

 1. Als je betrokken bent bij een ongeval zonder gewonden, dan hoef je de politie niet te verwittigen. Je dient enkel een verslag te maken van het ongeval met de bestuurder van de andere wagen.

 2. Als je betrokken bent bij een ongeval met gewonden of doden, dan doe je het volgende:

 • verwittig zo snel mogelijk de hulpdiensten.

 • signaleer het ongeval aan de andere bestuurders door de alarmlichten van de betrokken auto's aan te zetten en een gevarendriehoek te plaatsen.

 • zet de motor af als die nog steeds draait.

 • verplaats zo weinig mogelijk de gewonden.

 • raak nooit de helm van een motorrijder aan ... door deze af te nemen zou zijn toestand kunnen verergeren.

 • na de interventie van de hulpdiensten dien je ter beschikking van de politie te blijven, zodat die de nodige pv's kan opmaken.

Wat doen bij een CO intoxicatie?

Vooraleer de eerste zorgen toe te dienen aan een CO-slachtoffer, moet men alle voorzorgen nemen om te voorkomen dat men zelf geïntoxiceerd wordt.

Men moet dus:

 • Het lokaal verluchten: vensters en deuren openen.

 • Het toestel uitschakelen: indien mogelijk (een kolenkachel kan niet uitgeschakeld worden).

 • Het slachtoffer evacueren uit het lokaal.

 • Het slachtoffer in zijdelingse veiligheidshouding leggen om te vermijden dat hij stikt in zijn braaksel.

 • Een arts of de dienst 100 of 112 bellen en vermelden dat het om een CO-intoxicatie gaat.

Indien de persoon bewusteloos is, niet vergeten dit te melden.

Wat doen bij een gaslek?

Als u buiten gas ruikt

 • Sluit alle ramen en deuren, zodat het gas niet kan binnendringen.

 • Verwittig de hulpdiensten (100 of 112).

Als u binnen gas ruikt, moet u net het omgekeerde doen

 • Open deuren en ramen. Zo kan het gas uit de woning ontsnappen.

 • Blokkeer de binnendeuren met een stoel, zodat ze niet kunnen dichtslaan door de tocht.

 • Als u bij de meter kunt komen zonder uzelf in gevaar te brengen, draai dan de toevoer naar de gasmeter dicht.

 • Eventuele gasuitstroming niet toedekken, maar in volle open lucht laten ontsnappen (gas is lich- ter dan lucht).

 • Maak nooit vuur en veroorzaak geen vonken!

 • Rook niet, gebruik geen aansteker, steek het gasfornuis niet aan en doof alle vuren en kaarsen.

 • Maak geen vonkjes door een lichtschakelaar aan of uit te doen of een stekker in te steken of uit te trekken.

 • Ook de deurbel en zelfs uw gsm kunnen gevaarlijke vonkjes veroorzaken.

 • Blijf niet in huis en blijf uit de buurt. Ga met uw huisgenoten naar een plek waar u geen gas meer ruikt.

 • Ook van op een afgelegen plek niet roken en geen vonken maken.

 • Verwittig de hulpdiensten (100 of 112).

Wat doen bij een ramp?

Blijf binnen

Blijf binnen, waar u zich ook bevindt: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in de wagen. Indien u zich buiten bevindt, stap dan ergens binnen waar u beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is, naar binnen: volwassenen, kinderen, huisdieren.

Sluit ramen en deuren

Sluit ramen en deuren van uw woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit u de raampjes en het open dak en u schakelt de verwarming, ventilatie en airconditioning uit.

Vermijd het telefoneren

Grijp niet naar uw (vaste of mobiele) telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten.

Laat uw kinderen op school

Uw kinderen zijn veilig op school. Hun leerkrachten kennen de beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga uw kinderen dus niet halen op school, u zou hen en uzelf in gevaar kunnen brengen.

Luister naar de radio of kijk TV

Stem af op de VRT-radio of -tv. De nationale omroep deelt u de nodige richtlijnen mee.

Blijf bij uw telefoontoestel

Mogelijk zal u verwittigd worden van te nemen maatregelen via het C.I.N.