Zelf helpen

Dringende Hulp


Dringende nood aan de brandweer of ziekenwagen wordt gemeld via het hulpcentrum 100 of 112 .


Dringende interventies die door de brandweerdienst worden verricht zijn de volgende:

Wat doen bij brand?

Woningbrand

Snel handelen en kalm blijven. Dat wil zeggen:

Onmiddellijk het huis verlaten wil zeggen: met de kleren die u draagt en zonder waardevolle of andere voorwerpen mee te nemen.

Indien mogelijk het huis verlaten volgens volgende tips:


Keukenbrand

Vlam in de pan, gebruik een blusdeken! Regelmatig rukt de brandweer uit naar keukenbranden. Veelal als gevolg van de zogenaamde ‘vlam in de pan’. Mocht dit u ooit overkomen, handel dan als volgt:


Schouwbrand

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie :

BLUS NOOIT MET WATER!

Er ontstaat namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat er zelfs een explosie.

Pas op voor koolmonoxidevergiftiging

Uw schoorsteen kan verstopt raken door bv een vogelnest, specie of stenen. Er is dan te weinig of geen ‘trek’ meer, waardoor de rook terugslaat in de kamer. U loopt dan het risico van een dodelijke koolmonoxidevergiftiging. Goed onderhoud is dus belangrijk. De schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert op loszittende delen en scheuren.

TIPS


Autobrand

Waarom een brandblusser in de auto?

Een autobrand komt altijd onverwachts en grijpt snel om zich heen. Ondanks vele veiligheidsvoorzieningen en de goede technische kwaliteit van onze moderne auto's neemt het aantal autobranden in ons land (ruim 2.500 per jaar) nog steeds toe. Door een aanrijding, slecht onderhoud, een onvoorzien defect enz. Vooral bij een ongeval kan een autobrand levensgevaarlijk zijn als de inzittenden gewond, bewusteloos of bekneld zijn. Als in een auto brand ontstaat, zal deze brand zich snel (kunnen) uitbreiden door de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar materiaal: brandstof, bekabeling, banden, interieurafwerking e.d. Juist bij een brand in een auto is een snelle reactie een eerste vereiste. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is een brandblusapparaat, een 'autoblusser'.

Wat te doen?

Wat doen bij een ongeval?

Bij een ongeval op de openbare weg kunnen zich 2 situaties voordoen:

Wat doen bij een CO intoxicatie?

Vooraleer de eerste zorgen toe te dienen aan een CO-slachtoffer, moet men alle voorzorgen nemen om te voorkomen dat men zelf geïntoxiceerd wordt.

Men moet dus:

Indien de persoon bewusteloos is, niet vergeten dit te melden.

Wat doen bij een gaslek?

Als u buiten gas ruikt

Als u binnen gas ruikt, moet u net het omgekeerde doen

Wat doen bij een ramp?

Blijf binnen

Blijf binnen, waar u zich ook bevindt: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in de wagen. Indien u zich buiten bevindt, stap dan ergens binnen waar u beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is, naar binnen: volwassenen, kinderen, huisdieren.

Sluit ramen en deuren

Sluit ramen en deuren van uw woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit u de raampjes en het open dak en u schakelt de verwarming, ventilatie en airconditioning uit.

Vermijd het telefoneren

Grijp niet naar uw (vaste of mobiele) telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten.

Laat uw kinderen op school

Uw kinderen zijn veilig op school. Hun leerkrachten kennen de beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga uw kinderen dus niet halen op school, u zou hen en uzelf in gevaar kunnen brengen.

Luister naar de radio of kijk TV

Stem af op de VRT-radio of -tv. De nationale omroep deelt u de nodige richtlijnen mee.

Blijf bij uw telefoontoestel

Mogelijk zal u verwittigd worden van te nemen maatregelen via het C.I.N.