Matricúlate agora online

Envíanos calquera dúbida a:

carballo@aulamentor.esAula Mentor ofrece ensino virtual cun catálogo duns 160 cursos dirixidos a adultos maiores de 18 anos.

As principais características dos cursos Mentor son:

   • Están pensados para estudar a un ritmo flexible e sen horarios fixos.

   • Pódense realizar desde o propio domicilio.

   • O período de matrícula está permanentemente aberto.

   • Para a realización dos cursos non é imprescindible dispor dunha conexión a Internet xa que o centro educativo ofrece, en horario de tarde, a posibilidade de realizalo desde a aula.

   • En xeral non se require ningunha titulación, aínda que nalgún caso sí son necesarios coñecementos previos.

   • Coa avaliación positiva obtense un certificado oficial emitido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Xunta de Galicia.

www.aulamentor.es

mentor.isidropargapondal.eu

Máis información:

carballo@aulamentor.es

O programa Aula Mentor seleccionado como unha das 14 boas prácticas no Inventario da Unión Europea.

Descargar documento completo: "Inventory of outreach strategies to enable people to go one step up"