Som en del av vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete jobbar vi på Ängdala skolor med dyslexiambassadörer, en idé som växte fram ur personliga erfarenheter men formades och planerades vidare i samtal och diskussioner i Elevhälsan och i mötet med elever med läs och skrivsvårigheter.

Hur kan vi som skola stötta och hjälpa elever med dyslexi och hur kan vi använda eleverna så att de stöttar varandra och genom det motverka kränkande behandling och dålig självkänsla?

På den här sidan har vi samlat allt om vårt arbete kring våra dyslexiambassadörerna och vi hoppas att du som besöker hemsidan ska kunna ha glädje av vårt arbete och föra det vidare. Ju fler dyslexiambassadörer desto bättre!

Med dyslexiambassadörer blir skolan bättre för fler!

Kör igång ni också!

Arbetet med dyslexiambassadörerna är främjande och förebyggande men det handlar också om hur vi på vår skola skapar en kultur där en tillgänglig lärmiljö för alla är en självklarhet.


Årets dyslexiambassadörer Måns Nordberg och Thea Gyllenbergbesöker årskurs 5 tillsammans med Anna Aspelund, specialpedagog.