Obres co-finançades

TEULAT DE L'ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT GENÍS

VITRALLS DE L'ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT GENÍS

PLAÇA DEL LLAC

TEULAT DE L'ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT GENÍS

Anys 1984 - 1985

Iniciativa del projecte d’arranjament del teulat de l’església del cementiri de Montellà.

Aportació del GAM: sensibilització dels veïns i finançament 1.140.000 ptes. (6.850 €)

VITRALLS DE L'ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT GENÍS

Any 1985

Arranjament dels 4 vitralls de la lluerna.

Aportació del GAM: 80.000 ptes. (480 €)

PLAÇA DEL LLAC

Any 1991

Aportació econòmica per a la millora rústica del projecte d’arrenjament efectuat per l’Ajuntament de Montellà i Martinet.

Aportació del GAM: 6 milions ptes. (36.060 €)