Accions mediambientals

OPOSICIÓ A LA PEDRERA DE VÍLLEC

ARRANJAMENT DE CAMINS

OPOSICIÓ A LA PEDRERA DE VÍLLEC

Anys 1991 - 1992

Gestions i accions d’oposició al projecte d’explotació d’una pedrera a la Vall de Bastanist.

Aportació del GAM: sensibilització i coordinació amb altres entitats.

ARRANJAMENT DE CAMINS

Any 1997

Camí de les Espardenyeres

Any 2000

Camí de la Guineu

Any 2000

Camí de la Font de l’Abeurada