Accions culturals i de sensibilització

RIUADA DEL SEGRE

FUNDACIÓ SANT GENÍS

APLEC DE SANTA MAGDALENA

MONTELLÀ AHIR, TE'N RECORDES?

RECULL D'IMATGES EN MOVIMENT

DIADA DEL GAM

FIL DIRECTE

RIUADA DEL SEGRE

Any 1982

Campanya de recollida de donatius per als damnificats de Martinet.

Quantitat recollida: 125.000 ptes. (841 €)

FUNDACIÓ SANT GENÍS

Any 1989

Constitució de la Fundació amb la finalitat de consolidar les festes majors i petites, la continuïtat de les quals perillava des de l’any 1980.

Aportació del GAM: 5.000.000 ptes. (30.050 €)

APLEC DE SANTA MAGDALENA

Any 1996

Recuperació de l’aplec que es feia antigament amb motiu de la patrona del poble.

Reinstauració del culte a l’ermita de cal Mandrat.

Aportació del GAM: Sensibilització i organització.

MONTELLÀ AHIR, TE'N RECORDES?

Any 1997

Recopilació i exposició de fotografies antigues del poble i els seus voltants.

Edicions: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005 i 2007.

Aportació del GAM: Organització i suport.

RECULL D'IMATGES EN MOVIMENT

Anys 2001 - 2002

Recopilació i projecció de filmacions antigues del poble.

Edició de 2 videos.

Aportació GAM: Organització i suport econòmic.

DIADA DEL GAM

Any 2001

Instauració de la Diada del Grup d’Amics de Montellà la primera quinzena d’agost.

Edicions: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007.

Aportació del GAM: Organització i suport econòmic.

FIL DIRECTE

Any 1997

Edició i difusió del butlletí semestral de notícies del GAM.

Publicats 45 números fins al juliol de 2019.

Aportació del GAM: Edició, suport econòmic i distribució.