I N S T A L A Z I O A K


Hiru eraikuntzatan banatuta dago gure eskola: eraikin nagusia, Juan Ignacio Gorostiza deritzona, non LH 3.mailatik gorako ikasle eta irakasleak, idazkaritza, zuzendaritza... kokatuta dauden; Haur Hezkuntzako edifizioa eta, hirugarrena, 1. zikloko ikasle, irakasle, musika gela... barne hartzen dituena

Jantoki bi, gimnasioa, frontoia, rokodromoa, polikiroldegia eta jolas zein kolunpioz hornituriko patio anitzak ditu gure eskolak. 

Z A H A R B E R R I T Z E   L A N A K   E R A I K U N T Z A   N A G U S I A N

Eraikuntza nagusian zaharberritze lanak planifikatuta daude. 

Klik eginez ikusi nola izango den gure eskola etorkizun hurbil batean!

XLark_20-A273_P BASICO ALKARTU_VIDEO.mp4