ABCD Budokai Sverige

Ett samarbetsorgan för Budoklubbar och föreningar med alla typer av kulturell asiatisk verksamhet som på något sätt inkluderar funktionsnedsatta.

Välkommen!

Nyheter

Vi gratulerar Johannes Bergkvist till VM Brons i IKF (Inclusive Karate Federation) Online VM!!

Samarbetspartners

Logo: Kaiten Karate