ABCD Budokai Sverige

Ett samarbetsorgan för Budo klubbar och föreningar med alla typer av kulturell asiatisk verksamhet och som inkluderar funktionsnedsatta på något sätt.

Välkommen!

Nyheter

Vi gratulerar Johannes Bergkvist till VM Brons i IKF (Inclusive Karate Federation) Online VM!!

Samarbetspartners

Logo: Kaiten Karate