WEBs d'interès


De referència:(Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement, Curs 15-16
)
INCLUSIÓ DIGITAL al Pla de l'Estany
De consulta:


(demana autenticació usuari GICAR)

Antic Suport TICDocuments TAC:

Pla TAC 
Moodle com a plataforma educativa
les PDI
Projectes educatius en xarxa 
Lectura en digital


De suport: