Xarxa Territorial de Competència Digital

Antic SDTAC

Seminari de Coordinació en Tecnologia de l'Aprenentatge i Coneixement

A partir del curs 2019-2020, es canvia el nom a aquesta activitat de formació, 
donant importància al fet de fer xarxa entre centres en matèria de Competència Digital.
Amb el canvi de nom hi venen associats canvis metodològics i de manera de funcionar del seminari.


En aquest lloc hi trobareu informació i enllaços relacionats amb la dinamització de la tecnologia en l'aprenentatge i la comunicació.
Pretén ser un punt de trobada amb les persones que coordinen les TAC a la comarca i les docents interessades en aquest camp.  

 També vol ser un recurs més per a desenvolupar, dur a terme i compartir activitats amb noves tecnologies a les aules.

L’objectiu del Seminari és sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant espais de reflexió, coordinació i documentació sobre temes específics.
Els seminaris, com a modalitat formativa, requereixen un seguiment i han de possibilitar la transferència al centre i a l’aula.

El seminari està obert a
Responsables TAC de les escoles d'Educació Infantil i Primària del Pla de l'Estany
Persones coordinadores TAC dels Instituts de secundària
Personal referent de l'Escola d'Adults
Docents amb inquietud i interès per aquest camp
amb la finalitat de transferir les informacions i eines metodològiques als centres.


El seminari de coordinació ( SDTAC ) consta de 20 hores de formació:
  • 15h presencials repartides en 5 sessions al llarg del curs
  • 5h d'activitat de cada participant associada a la dinamització de projectes i experiències TAC al seu centre
  • Transferència al centre i a l'aula de les propostes que es vagin desenvolupant al llarg del curs

Estructura de les sessions: 

Notícies i novetats Àrea Competència Digital i/o d'àmbit territorial
Experiències de centre
Píndoles informatives
Tema troncal
Espai de cocreació, pilotatge i reflexió d'activitats (gruix de la sessió)

Objectius
  1. Potenciar l'ús pedagògic de les TAC en els centres de la zona
  2. Reflexionar i debatre conjuntament al voltant dels temes proposats
  3. Compartir tasques, informacions, experiències, dubtes, problemes i solucions...
  4. Explicar i compartir experiències, eines i estratègies organitzatives amb la resta del grup
 Sigueu benvinguts/des

http://serveiseducatius.xtec.cat/pladelestany/                                   http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici