Tauletes Digitals

Les Tauletes Digitals són una molt bona eina per treballar de manera autònoma, individualitzada i personalitzada dins de l'aula, facilitant la inclusió, no només digital, sinó també personal i social, dins el grup, a qualsevol nivell educatiu, des d'Educació Infantil fins a l'Educació Secundària o en els ensenyaments post-obligatoris.

La gran varietat d'APP que estan a disposició de l'usuari permeten un ventall de possibilitats i un entorn de treball que no s'aconsegueix amb un llibre. I analitzant fredament la societat en la què vivim, altament digitalitzada, és un recurs que no podem deixar de tenir en compte.

Al CRP del Pla de l'Estany disposem de sis TAULETES DIGITALS HUAWEI amb servei de préstec per a les escoles i instituts de la comarca.

Aquestes TAULETES DIGITALS tenen descarregades i classificades per temàtica, les APP següents:

* els enllaços d'algunes aplicacions porten a experiències d'aula validades per docents de l'entorn TOOLBOX

El Pack TD es presenta dins una bossa amb els sis carregadors i cada TD amb la seva funda protectora.

Totes estan configurades amb el mateix usuari i contrasenya, que no es pot modificar.

Les APP instal·lades no es poden esborrar.

En cas de voler-ne instal·lar alguna o adonar-se que alguna de les aplicacions no funciona,

CONSULTAR i INFORMAR al CRP d'aquesta situació.

Si els usuaris, docents o alumnat, ha realitzat fotografies o guardat algun treball amb les TD, abans de retornar-les ho haurà d'esborrar tot.

Per facilitar la utilització per a tothom, demanem que les carregueu abans de retornar-les.

Model i característiques

Huawei Media Pad T3 10

Model AGS-W09

Versió Android 7.0 Snapdragon

RAM 3.0GB

Emmagatzematge 32GB

Resolució 800x1280

FORMULARI EXPERIÈNCIES

REALITZADES AMB DM

Demanem als centres/docents que els agafin en préstec, que presentin una breu experiència del treball que han realitzat i amb quines APP.

Participa:

Afegeix una experiència

Formulari

Descobreix:

Troba les propostes dels centres

Experiències

ENLLAÇOS INTERESSANTS:

TOOLBOX - guia-Catàleg d'APP i experiències realitzades amb aplicacions i DM

Experiència: Pintura amb llum

Aplicacions pedagògiques amb TD