La Llar d'infants pública El Lledoner és de doble línia i té capacitat per acollir 82 infants: des de les  setze setmanes de vida fins els tres anys.

El nostre principal objectiu és acompanyar els infants en el seu desenvolupament integral com a persones; vetllant per cobrir les seves necessitats bàsiques d’afecte, joc, higiene, autonomia, salut, curiositat... en un ambient ric en estímuls i on se sentin valorats i estimats. 

Les instal·lacions 

Estem en un edifici ampli i amb molta llum, situat a la vora d’un passeig de vianants.

L’edifici compte amb: vestíbul,  passadissos amplis, una sala polivalent, una sala d’experimentació, 6 entances i tres jardins delimitats per franges d'edat amb diferents  espais de joc i hort .

Comptem amb cuina pròpia amb menús adaptats a les diferents edats i peculiaritats dels infants. 


L’equip 

L’equip educatiu d'El Lledoner està composat per persones titulades en magisteri i cicle superior d’educació infantil, amb experiència i, sobretot, entusiasme per la seva feina.

També comptem amb la col·laboració de professionals de Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

El projecte educatiu 

Ens definim com una escola oberta, catalana, laica, integradora i personalitzada. 

El respecte vers les  característiques individuals, la tolerància, l’afecte i la motivació, són alguns dels valors.

La nostra metodologia es basa en: la descoberta, el moviment lliure, el joc, l’experimentació a través dels sentits ... Partim dels interessos i respectem el ritme i la iniciativa dels nens i nenes. D'aquesta manera orientem les nostres propostes i les nostres relacions personals amb els infants. 


Oferim un entorn on els infants són els veritables protagonistes del seus aprenentatges i on poden desplegar les seves capacitats i potencialitats. 

La família té un paper molt important dins de la nostra escola. 

Afavorim la comunicació fluïda i respectuosa entre totes les parts implicades en l’educació dels nens i 

nenes. 

Potenciem al màxim  la seva  participació  oferint propostes periòdiques on puguin col·laborar.  La presència de l’AMPA i del Consell Escolar també faciliten una participació més institucional de les famílies.