Presentació

L'Institut Vidreres posa a disposició de l'alumnat del centre els següents serveis associats a Google Apps per a educació:
  • Correu electrònic, amb l'adreça identificador@institutvidreres.cat
  • Calendari
  • Drive, documents en línia
  • Sites, per a la creació de llocs web
Aquests serveis són conformes amb els estàndards de la Unió Europea pel que fa a institucions docents en matèria de protecció de dades.1

seguretat

Serveis

Els serveis inicialment disponibles són els següents:

   Gmail
Correu electrònic 
 Calendaris
Gestió del temps
 
   Drive
Crear, desar i compartir documents 
Llocs web (Sites)
Crear i compartir llocs web
 


NOTA: El mateix identificador i contrasenya es pot utilitzar per accedir a altres serveis addicionals de Google que poden ser activats per a determinats grups d'alumnes. Les condicions d'aquests serveis serien les generals de Google per a cada servei.

Accés als serveis

S'hi pot accedir des de la pàgina general de gmail (http://gmail.com). A l'hora d'escriure l'adreça de correu cal escriure-la completa, és a dir, amb @institutvidreres.cat.
gmail

Vigència dels serveis

Els comptes són vigents durant tots els cursos en què l'alumne/a és al centre. Tres mesos després d'acabar la vinculació amb el centre els comptes seran eliminats. Prèviament s'informarà de la manera de traslladar els treballs i documents que cada alumne/a hagi generat i que vulgui conservar.

Autoritzacions

Per a alumnat menor de 14 anys cal el consentiment per part de pare/mare/tutor/tutora legal. L'alumnat major de 14 anys pot donar el seu consentiment directament per crear el compte educatiu.

Els documents per a manifestar aquest consentiment es poden trobar al final d'aquesta pàgina.

Ús dels serveis i responsabilitats

Les aplicacions basades en Google Apps són administrades per la persona responsable designada per l'equip directiu de l'Institut Vidreres. La persona responsable de l'administració crea els comptes de l'alumnat (amb autorització) i els elimina en arribar al final del període de vigència.

Els serveis s'han d'utilitzar per a finalitats educatives i per a la comunicació entre l'alumnat i entre alumnat i professorat del centre. La responsabilitat d'un possible mal ús és de l'usuari/ària del compte.

Important

La persona que administra les aplicacions Google del centre pot:
  • Veure les estadístiques dels comptes.
  • Canviar les contrasenyes.
  • Suspendre o eliminar comptes i l'accés a comptes.
  • Accedir a informació emmagatzemada a un compte.

Per a una informació completa consulteu les condicions de privacitat generals de Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Referències

  1. Google Apps for Education. "La seguridad y la privacidad son lo primero - Respetamos tu privacidad", a  http://www.google.com/intl/es/enterprise/apps/education/benefits.html
  2. Recomanacions per a centres i serveis educatius - Intranet del Departament d'Ensenyament (cal identificació): http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/
Ċ
IRENE SALOME MARTINEZ PEREZ,
3 d’abr. 2013, 4:03
Ċ
IRENE SALOME MARTINEZ PEREZ,
3 d’abr. 2013, 4:03