ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

 • แจ้งการปฏิบัติงาน แจ้งการปฏิบัติงานในวันที่ 8 -13 พฤษภาคม 2560     8  พฤษภาคม 2560 ครูลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2560 และประชุมเปิดภาพเรียน    9  พฤษภาคม ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2560 20:29 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
  ส่ง 5 เม.ย. 2560 01:05 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศผลการสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อผลการสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 4 เม.ย. 2560 08:19 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้อง MEP รอบที่ 2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ MEP รอบที่ 2
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 23:09 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน  1 อัตรา  วันเวลาร ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 21:28 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
วีทีอาร์การแปรขบวนแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบปัญญาสมวาร (50วัน)

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • การจัดสวนหย่อม กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการจัดสวนหย่อม เรียนรู้ถึงประเภทของพืชที่นำมาจัดสวน ทักษะในด้านการออกแบบสวนหย่อมและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ โดยคร ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:37 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ศิลปะการป้องกันตัวด้วยกระบี่ กระบอง      กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้่่ ด้วยการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวจากกระบี่  กระบอง  ซึ่งเป็นการป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:33 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นหรืออาหารในชีวิตประจำวัน  นักเรียนสามารถประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างถูกสุขลักษณะและมีประโยชน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:26 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • พอเพียงด้วยการอดออม (หมูออมสิน) กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง สร้างนิสัยอดออมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า โดยสร้างหมูออมสิน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:20 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน โดยครูพรรณมาศ  กองขุนทด  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:14 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • เข้าค่ายคุณธรรม ม.1,ม.4 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 22:31 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07 ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:07 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • มอบตัว ม.1 และ ม.4 การมอบตัวของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอประชุม ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2560 20:33 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 27- 29  มีนาคม 2560 ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 06:54 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ  จำนวน  1 อ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2560 20:11 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

แผนที่โรงเรียนอุบลรัตนฯ