ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้อง MEP รอบที่ 2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ MEP รอบที่ 2
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 23:09 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน  1 อัตรา  วันเวลาร ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 21:28 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งยาม) โรงเรี่ยนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามโรงเร ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 01:10 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)       ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 01:02 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศรับนักเรียนห้องเรียน MEP เพิ่มเติม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมารับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 16-22 ม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:13 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
ชมประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
วีทีอาร์การแปรขบวนแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบปัญญาสมวาร (50วัน)

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • การจัดสวนหย่อม กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการจัดสวนหย่อม เรียนรู้ถึงประเภทของพืชที่นำมาจัดสวน ทักษะในด้านการออกแบบสวนหย่อมและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ โดยคร ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:37 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ศิลปะการป้องกันตัวด้วยกระบี่ กระบอง      กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้่่ ด้วยการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวจากกระบี่  กระบอง  ซึ่งเป็นการป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:33 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นหรืออาหารในชีวิตประจำวัน  นักเรียนสามารถประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างถูกสุขลักษณะและมีประโยชน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:26 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • พอเพียงด้วยการอดออม (หมูออมสิน) กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง สร้างนิสัยอดออมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า โดยสร้างหมูออมสิน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:20 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน โดยครูพรรณมาศ  กองขุนทด  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:14 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 27- 29  มีนาคม 2560 ...
  ส่ง โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ  จำนวน  1 อ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2560 20:11 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครพนักงานขับรถ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  พนักงานขับรถ  จำนวน 1 อัตรา  รับสม ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2560 23:56 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอุบลรัตน่ราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่พน ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 00:00 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน" 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียนประจปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ในการให้ใช้อุปกรณ์ในการเลือกต ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 20:13 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

แผนที่โรงเรียนอุบลรัตนฯ