https://sites.google.com/a/urrw.ac.th/swn-phvkssastr-xubl-ratn/
https://cct.thaieduforall.org/

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • การจัดสวนหย่อม กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการจัดสวนหย่อม เรียนรู้ถึงประเภทของพืชที่นำมาจัดสวน ทักษะในด้านการออกแบบสวนหย่อมและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ โดยคร ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:37 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ศิลปะการป้องกันตัวด้วยกระบี่ กระบอง      กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้่่ ด้วยการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวจากกระบี่  กระบอง  ซึ่งเป็นการป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:33 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นหรืออาหารในชีวิตประจำวัน  นักเรียนสามารถประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างถูกสุขลักษณะและมีประโยชน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:26 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • พอเพียงด้วยการอดออม (หมูออมสิน) กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง สร้างนิสัยอดออมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า โดยสร้างหมูออมสิน ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:20 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • รักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน โดยครูพรรณมาศ  กองขุนทด  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา
  ส่ง 11 ธ.ค. 2559 17:14 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • มอบทุนปัจจัยพื้นฐานปีการศึกษา 2560 โรรงเรียนได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาจากทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 07:50 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • กีฬาสีภายใน ปี 2560 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 20:48 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ตารางการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560
  ส่ง 14 ก.ค. 2560 01:10 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • เข้าค่ายคุณธรรม ม.1,ม.4 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 22:31 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07 ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:07 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำบุคลากรโรงเรียน

 • ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  นายธีรภัทร  ผลนา
  ส่ง 20 พ.ย. 2560 17:53 โดย Nomchit Chaloeykrai
 • แนะนำรองผู้อำนวยการ นายต้องตระการ  ดีรบรัมย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน
  ส่ง 20 พ.ย. 2560 17:55 โดย Nomchit Chaloeykrai
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แผนที่โรงเรียนอุบลรัตนฯ