Programme

For the conference programme please click here or browse below.


8:30-9:00                 Registration                                                        CNTI reception

9:00-11:00               Opening and plenary session                             Aula CNTI

            Richard Zerbe, PhD

            University of Washington, Seattle

            The Development and Maturation of Benefit-Cost Analysis

           

            Roberto Moro Visconti, PhD

            Catholic University of the Sacred Heart, Milan

            Public Private Partnerships for Sustainable Healthcare Investments: International Best Practices, Innovation and

            Patient-Centered Governance

 

11:00-11:30             Coffee break 1                                                     Open space 4th floor

11:30-13:00             Parallel sessions                                                 5/15 CNTI or 3/15CNTI

13:00-14:00             Lunch                                                                  Open space 4th floor

14:00-15:30             Parallel sessions                                                 5/15 CNTI or 3/15CNTI

15:30-16:00             Coffee break 2                                                    Open space 4th floor

16:00-17.30             Parallel sessions                                                 5/15 CNTI or 3/15CNTI

17.30-18.30             Farewell coffee                                                   Open space 4th floor

Room 5/15 CNTI

11.30-13.00Chair: Marijana Ćurak, PhD, University of Split


Francesca Vessia, PhD

University of Bari Aldo Moro

Towards Consumer Social Responsibility


Katalin Varga Kiss, PhD

Széchenyi István University

The role of Hungarian SMEs in sustainable finance


Giovanna Nitti, PhD

University of Bari Aldo Moro

Integrity pacts and legality rating: promoting business ethics in public procurements


Zbigniew Bochniarz, PhD

Kozminski University

University of Washington

Sustainability and Investing in Intangible Capital: The Case of Social Capital in Aerospace Clusters14.00-15.30Chair: Ingrid Claes, PhD, KU Leuven, Brussels


Adam Marszk, PhD

Gdańsk University of Technology

Sustainable investing exchange-traded funds: US and European market


Iryna Shkura, PhD

Alfred Nobel University

The regional peculiarities of SRI development


Nikoleta Musiał

University of Economics in Katowice

The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance


Aneta Bobenič Hintošová, PhD

University of Economics in Bratislava

Analysis of Inward and Outward Foreign Direct Investments in Slovakia16.00-17.30Chair: Katalin Varga Kiss, PhD, Széchenyi István University, Győr


Halyna Vasylevska, PhD

Ternopil National Economic University

Formation of the fiscal space of Ukraine in the conditions of divergent economic development


Marijana Ćurak, PhD

Sandra Pepur, PhD

Nikolina Vojak, PhD

University of Split

Karlovac University of Applied Science

Insurance Companies Ownership and Underwriting Risk


Iryna Vasylchuk, PhD

Oleksandra Moskalenko, PhD

Maryna Sadovenko, PhD

Kateryna Slyusarenko, PhD

Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Social Investment as a New Investment Approach for Sustainable Development


Natalia Reshetnikova, PhD

Magomebgabib Magomedov, PhD

Rostov Technical University

Rostov State University of Economics

Influence Strategic Competitive Advantage on the International Business Cooperation and its Sustainability in the frame of financial crisis


.Room 3/15 CNTI
11.30-13.00Chair: Krystyna Dziworska, PhD, University of Gdańsk


Ewelina Nawrocka

University of Gdańsk

W jakim konkursie bierze udział rynek nieruchomości w Gdyni?


Piotr Bartkowiak, PhD

University of Economics in Poznań

Lokalny rynek pierwotny w Poznaniu z perspektywy sprzedających i kupujących mieszkania


Maciej Pawłowski, PhD

University of Szczecin

Finansowanie transportu zrównoważonego na rynku obligacji


Magdalena Byczkowska, PhD

The Jacob of Paradies University

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako nośnik nowych rozwiązań w sferze technologii, wiedzy i umiejętności14.00-15.30Chair: Adam Nalepka, PhD, Cracow University of Economics


Krzysztof Kowalke, PhD

University of Gdańsk

Działalność funduszy inwestycyjnych REIT w Stanach Zjednoczonych w kontekście polskich funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości


Anna Laskowska

Nicolaus Copernicus University in Toruń

Zielona obligacja skarbowa jako perspektywiczny instrument rynku długu


Kamil Błaszczyk

University of Economics in Katowice

Dodanie towarów do portfela inwestycyjnego jako forma dywersyfikacji


Anna Doś, PhD

University of Economics in Katowice

Polityka państwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu: przesłanki, narzędzia, ewolucja16.00-17.30Chair: Stanisław Belniak, PhD, Cracow University of Economics


Michał Soliwoda, PhD

Joanna Pawłowska-Tyszko, PhD

Institute of Agricultural and Food Economics – NRI

Ocena wybranych instrumentów ochrony środowiska w polskim rolnictwie w kontekście jego zrównoważonego i inteligentnego rozwoju


Anna Rębisz

University of Economics in Katowice

Specyfika działalności budowlanej i jej wpływ na działania z zakresu CSR na podstawie analizy treści stron internetowych spółek z indeksu WIG - Budownictwo


Barbara Wieliczko, PhD

Institute of Agricultural and Food Economics – NRI

Financial instruments - a way to support sustainable development of the EU rural areas?


Bartłomiej Lisicki

University of Economics in Katowice

Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu


Joanna Wieprow

WSB University in Wrocław

Inwestycje alternatywne w koncepcji zrównoważonego rozwoju


.