Forside

På Skive Gymnasium bruger vi en hel del informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Denne portal præsenterer de forskellige IKT-initiativer, og her kan du finde hjælp og vejledninger til skolens it-systemer samt de databaser og it-værktøjer, du som elev eller underviser har adgang til. Portalen er beregnet til, at både undervisere og elever kan få inspiration og overblik.


OM UNDERVISNINGSMIDLER

Skolen forventer, at alle førsteårselever medbringer en computer til undervisningen. Enten en netbook, en iPad eller lignende tablet eller en egentlig bærbar computer. Hvis man ikke har råd til at investere i en computer, har man har mulighed for at låne en bærbar computer af skolen. Vær opmærksom på, at hver maskintype har sine styrker og svagheder mht. brug i undervisningen, skriftligt arbejde m.m.

Det trådløse netværk kan anvendes af både Windows, Linux og Mac computere, men der kan være programmer, som kun kan anvendes af Windows maskiner. Hvis I vil medbringe en iPad eller tablet i undervisningen, er det en god ide at have adgang til en bærbar eller stationær computer derhjemme til at udarbejde de større skriftlige opgaver, da det her er nemmere at indtaste store tekstmængder og organisere med fodnoter, indholdsfortegnelse m.m.

På skolen er der trådløst netværk, og du vil via dette kunne tilgå elektroniske ordbøger i engelsk og de øvrige sprog, som du skal have: Skolen har købt licens til dette, så disse ordbøger kan også tilgås hjemmefra via internettet.

Skive Gymnasium giver gratis adgang til Microsoft Office pakken, som kan downloades via: portal.office.com (uden www foran) og hvor de benytter deres brugernavn@skivegym.dk + adgangskode som login.

Det vil også være tilstrækkeligt at anvende de gratis programmer, som er til rådighed, fx Google Docs som er del af Google Apps for Education-pakken (som alle elever og undervisere har adgang til).