ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสีดาวิทยา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

posted Apr 3, 2020, 6:47 AM by ครูบุญมี วรชมพู


ประกาศปิดโรงเรียน 14 วัน

posted Mar 17, 2020, 11:00 PM by Yodnithi Mathipikhai


การเลือกตั้ง สภาคณะกรรมการนักเรียน

posted Feb 13, 2020, 8:06 PM by ครูบุญมี วรชมพู   [ updated Feb 13, 2020, 8:46 PM ]

การเลือกตั้ง สภาคณะกรรมการนักเรียน  14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

posted Feb 13, 2020, 8:04 PM by ครูบุญมี วรชมพู   [ updated Feb 13, 2020, 8:05 PM ]คลิกภาพเพิ่มเติม

จัดบูธนิทรรศการการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา

posted Feb 13, 2020, 8:03 PM by ครูบุญมี วรชมพู   [ updated Feb 13, 2020, 9:53 PM ]

จัดบูธนิทรรศการการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาระหว่างโรงเรียนสีดาวิทยากับวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
จดหมายข่าว โรงเรียนสีดาวิทยา ฉบับที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

posted Feb 11, 2020, 6:51 AM by ครูบุญมี วรชมพู   [ updated Feb 11, 2020, 7:07 AM ]


1-10 of 364