Seahurst Elementary School PTA

Welcome to the Seahurst PTA!

The Seahurst PTA exists to support the children, teachers and staff of Seahurst Elementary School in Burien, WA.

We aim to:

 • be a voice for children in the community and their families;

 • support teachers’ efforts to create meaningful and effective learning environments;

 • enrich the overall culture of our school community.

We do this through:

 • listening to children, parents, teachers and school administration to find out what they need and want;

 • raising funds to purchase items that will enrich the learning environment;

 • planning and executing events to support learning and foster a rich community culture.

Interested in getting involved? Click "Membership" above!


Bienvenido a Seahurst PTA!

La PTA de Seahurst existe para apoyar a los niños, maestros y personal de la Escuela Primaria Seahurst en Burien, WA.

Apuntamos a:

 • ser una voz para los niños en la comunidad y sus familias;

 • apoyar los esfuerzos de los docentes para crear ambientes de aprendizaje significativos y efectivos;

 • enriquecer la cultura general de nuestra comunidad escolar.

Hacemos esto a través de:

 • escuchando a los niños, padres, maestros y la administración de la escuela para descubrir lo que necesitan y quieren;

 • recaudar fondos para comprar artículos que enriquecerán el ambiente de aprendizaje;

 • planificar y ejecutar eventos para apoyar el aprendizaje y fomentar una rica cultura comunitaria.

¿Interesado en involucrarse? ¡Haga clic en "Membership" arriba!


Seahurst PTA मा स्वागत छ!

Seahurst पीटीए बच्चाहरु, शिक्षकहरु र स्टाफ Seerurst Elementary स्कूल Burien, को समर्थन को लागि उपलब्ध छ, WA।

हामी यो उद्देश्य:

 • समुदाय र उनीहरूका परिवारका लागि आवाज बन्नुहोस्;

 • अर्थपूर्ण र प्रभावकारी शिक्षण वातावरण बनाउनका लागि शिक्षकहरूको प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्;

 • हाम्रो विद्यालय समुदायको समग्र संस्कृतिलाई समृद्ध पार्दछ।


हामी यो मार्फत गर्छौं:

 • उनीहरूलाई के चाहिन्छ र चाहनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन बालबालिका, आमाबाबु, शिक्षक र विद्यालय प्रशासन सुन्नु;

 • सिकाउने वातावरणलाई समृद्ध पार्ने वस्तुहरू किन्नको लागि धन उठाउँदै;

 • योजना र कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू सिकाउन समर्थन गर्न र एक धनी सामुदायिक संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिन।

संलग्न हुनमा रुचि छ? माथि "सदस्यता" मा क्लिक गर्नुहोस्!


ወደ ሴሃረስት ፓተር እንኳን በደህና መጡ!

የሲውረስትፒ PTA በቡሪን, አውስትራሊያ ውስጥ የሚገኙ የ Seahurst አንደኛ ደረጃ ት / ቤት ሰራተኞች, መምህራን እና ሠራተኞች ለመደገፍ ይኖራል.

እኛ ዓላማችን:

በማህበረሰቦች እና በቤተሰቦቻቸው ውስጥ ድምጽ ለልጆች ድምጽ;

ትርጉም ያላቸው እና ውጤታማ የሆኑ የመማሪያ አካባቢዎችን ለመፍጠር የመምህራን ጥረቶችን ይደግፋል,

የትም / ቤታችን ማህበረሰብ አጠቃላይ ባህልን ያሻሽላል.

ይህንን የምናደርገው በ:

ልጆች, ወላጆች, መምህራኖች እና የትምህርት ቤት አስተዳደር ምን እንደሚያስፈልጋቸው እና እንደሚያስፈልጋቸው ለማወቅ

የመማሪያ አከባቢን የሚያበለጽጉ ንጥሎችን ለመግዛት ገንዘብ ያሰባስባል;

መማርን ለመደገፍ እና ሃብታም የማህበረሰብ ባህልን ለማበረታታት ዝግጅቶችን ማቀድ.

ተሳታፊ ለመሆን ይፈልጋሉ? ከላይ ያለውን "አባልነት" የሚለውን ይጫኑ!

Seahurst Elementary School | 14603 14th Ave SW, Burien, WA 98166

(206) 631-4800