Skills | Competencies | Achievement | Assistance

Poskytujeme komplexní služby pro podporu rozvoje dovedností, kompetencí a dosahování cílů pro jednotlivce, týmy a organizace

My ve SCAASSISTu věříme, že práce, a především ta společná v týmech, může přinášet lidem radost, smysl a uspokojení. Zároveň vnímáme, že řada pracovníků mluví o stresu, marnosti a vyčerpání.

Proto věnujeme svou kreativitu, intelektuální a lidský potenciál tvorbě TRÉNINKŮ dovedností, realizaci komplexních VÝCVIKŮ, vedení individuální, týmové i organizační FACILITACE a poskytování efektivních NÁSTROJŮ, které ve svém souhrnu pomáhají našim klientům posouvat se od stresu k radosti, od marnosti ke smyslu a od vyčerpání k uspokojení jak z procesu spolupráce, tak z dosahovaných výsledků.

Těšíme se na setkání s Vámi OSOBNĚ nebo na našich AKCÍCH nebo při nasazení monday.com

Hynek Valenta, jednatel