Visie op huiswerk

Iedereen krijgt op een bepaald moment met huiswerk te maken: als kind, als ouder, als leerkracht, … . Huiswerk lijkt vanzelfsprekend bij het onderwijs te horen en wordt op vrij grote schaal georganiseerd.

Huiswerk is echter een zo ingrijpend en omvangrijk gebruikt didactisch middel dat het noodzakelijk is er meer systematisch over na te denken en er een beleid rond uit te bouwen. Dat hebben wij met het team gedaan om binnen de school op dezelfde lijn te zitten. Wat volgt is de visie van onze school met betrekking tot het huiswerk.

Doelstellingen

Welke doelstellingen van huiswerk vinden wij belangrijk?

 • Leren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen
 • Brug tussen school en thuis
 • Gewoontevorming en leren plannen
 • Specifiek voor de derde graad
 • Uitbreiding leertijd
  • In het vierde leerjaar is er voldoende leertijd in de klas.
  • Vanaf het vijfde leerjaar is die leertijd eerder beperkt; vandaar dat er vanaf de derde graad extra leertijd (thuis) nodig is (tekst voor-bereiden voor volgende les, herhalen, verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, …).
 • Leren leren: vandaar meer leeropdrachten

Verwachtingen naar ouders

Wat verwachten we van ouders?

 • Goede omstandigheden aanbieden waarin het huiswerk kan worden gemaakt.
 • Een positieve ingesteldheid uitstralen ten aanzien van huiswerk
 • Niet teveel bemoeien maar eventuele problemen zo snel mogelijk signaleren aan de leerkracht.

Specifiek voor bovenbouw (4-5-6)

  • Begeleiding geven: geen correctie, maar volgens de noden (en capaciteiten) van het kind
  • Les opvragen: belangrijk vanaf vierde leerjaar, maar afbouwend naar het zesde leerjaar.

Wat verwachten we NIET van ouders?

 • Het huiswerk verbeteren
 • Extra oefeningen of taken geven
 • Zelf wat uitleg geven indien iets niet begrepen is (uitleg ouders verschilt nogal eens met leermethode van school)

Hoe evolueren verwachtingen in tijd?

In het begin van de schoolloopbaan nog regelmatig les opvragen.

Naar derde graad toe minderen opdat kinderen zelfstandiger leren leren.

Differentiatie en huistaak

Vooral leerkrachten van de derde graad vinden differentiatie moeilijk haalbaar. Het huiswerk staat in teken van de te kennen leerstof. In de derde graad zijn er te veel leerinhouden en de te kennen leerstof is een basis die door alle kinderen moet gehaald worden.

Wel:

 • Differentiatie naar hoeveelheid
 • Kinderen met ernstige, ‘uitzichtloze’ problemen of hoogbegaafden toch kansen geven met een andere aangepaste taak.
 • Differentiatie met creatieve taken.

Leren zelfstandig leren

Leren zelfstandig werken gebeurt door een grondige klassikale voorbereiding van het huiswerk. Samen de schooltas maken, het klaarleggen van het materiaal, … wordt voldoende voorbereid in de klas.

Er wordt in de verschillende leerjaren gewerkt aan het zelfstandig leren werken, aangepast aan de noden en ontwikkeling van de leerlingen.