Info

SASO: droom je mee?

Ik droom een droom van een school.

Een school waar het op mensen aankomt.

Waar punten, ambitie en naijver verdrongen worden

door goedheid en menselijkheid.


Ik droom een droom van een school.

Een school waar het kind centraal staat.

Waar men met eerbied en respect

het vallen en opstaan van ieder kind begeleidt en steunt.

Een school waar gezag mens-zijn en niet baas-spelen betekent.


Ik droom van een school.

Een school waar men niet oordeelt en veroordeelt,

maar waar, zoals Jezus deed, ieder mens,

ook met zijn fouten en moeilijkheden,

benaderd wordt met enorm veel schroom en zachtheid.

Waar met meedogen wordt geluisterd

naar het soms moeilijke verhaal van leerling, collega of ouder.

Waar leerkrachten steunpilaren zijn

voor hen die gekwetst en eenzaam zoeken

naar wat genegenheid en geborgenheid.


Ik droom een droom van een school.

Waar het niet gaat om een vak, maar om de mens.

Waar kwaliteit het haalt op kwantiteit.

Waar ook minder begaafde leerlingen

tijd en waardering krijgen voor hun inzet.


Ik droom een droom van een school.

Waar leerlingen, leerkrachten, ouders en directeur

in volle vertrouwen met elkaar omgaan.

Waar je jezelf kunt zijn, als leerling, ouder,

leerkracht of als directeur.

Waar alle mensen met hun eigen begaafdheden

en tekortkomingen bestaansrecht hebben.

Waar jonge mensen vol levenslust en nieuwe plannen

samen werken met oudere mensen

en openstaan voor hun levenswijsheid en ervaring.


Ik droom een droom van een school.

Droom je mee ?

Hoe denkt de school over huiswerk?

Hoe denkt de school over zorg voor haar leerlingen?

Inschrijving van nieuwe leerlingen

De brugfiguur is er voor jou!

Het schoolreglement 2019-2020

De schoolbrochure 2019 -2020