Vrije Basisschool Sint-Andreas Stene

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN

U kunt vanaf nu digitaal inschrijven voor schooljaar 2020-2021 via de volgende link:

Brief eind juni

30 juni 2020

Basisschool Sint-Andreas

Basisonderwijs Zeebries VZW

Steensedijk 151/1 8400 Oostende

tel 059 427 527

info@saobasis.be

www.saobasis.be

0449.490.377

Beste ouders,

Het einde van een onvergetelijk (corona)schooljaar 2019-2020 nadert…

Het was een schooljaar vol onvoorziene omstandigheden. Onze directie viel weg en plots werd het ganse land in lockdown gezet door covid19. Online lesgeven, noodopvang voorzien werd onze nieuwe job. In het bureau werden tal van plannen opgesteld die door onze minister telkens weer werden vernietigd. Dag per dag en stap per stap zijn we er in geslaagd onze school volledig en veilig te heropenen! We zijn daar best fier op!

Vorige week vierden we de diplomering van onze 3e kleuters en werd deze uitgezonden via livestream. Proficiat aan alle derde kleuters met jullie diploma! Grote dank aan Juf Nathalie en Juf Els voor het vele werk aan onze online primeurversie!

Ook de diplomering van de zesdes is net achter de rug en kon gevolgd worden via live stream. Onze oudsten werden verwend op een filmavond waar ze zelf in meespeelden. Als we één ding geleerd hebben tijdens corona, dan is het wel dat er voor alles een oplossing te verzinnen is. De musical die een jaarlijkse traditie is werd een heuse langspeelfilm (met dank aan Juf kim voor het vele werk hieraan!)

De film wordt in een link ook aan de ouders bezorgd.

De voorbije week waren er ook al oudercontacten voor de kleuterafdeling en het zesde leerjaar. Deze verliepen zeer vlot! De andere leerjaren komen op dinsdag 30 juni in de namiddag aan bod, natuurlijk allemaal online. In de voormiddag wordt het schooljaar afgesloten met een knalfeestje per bubbel.

Het was een veelbewogen jaar en we willen er een denderend eind aan breien! De school eindigt om 11u45. Wij verwachten dat alle ouders de kinderen komen ophalen. Lukt dit niet, dan kan je contact opnemen met de bengel. Zij komen om 12u00 de kinderen ophalen.

Voor we het schooljaar definitief afsluiten wil ik jullie graag nog volgende info meedelen:

Nieuws uit ons schoolteam:

We namen afscheid van Katrien Vanhoutte. Na meer dan veertig jaar dienst in het onderwijs, ging zij in mei op welverdiend pensioen. Omdat Juf katrien dit schooljaar niet meer op school aanwezig was, hebben we haar verrast met een mooie bloemenmand in coronatijden en hopen we de kans nog te krijgen om een gepast afscheidsfeest voor haar te organiseren. We gunnen Juf Katrien de vrijheid en de rust die haar nu wacht. Hoewel we denken dat bij Juf katrien van rust weinig sprake zal zijn. Een bezige bij zoals zij vindt ongetwijfeld voldoende activiteiten om haar vrije tijd te vullen. Maar toch willen we haar nog eens uitermate bedanken voor haar inzet bij ons op school!

Helaas zijn er nog mensen waarvan we afscheid nemen.

Juf Els Cogghe van K3 zal voor 1 jaar onze school verlaten omdat ze een nieuwe uitdaging aangaat als lid van het ondersteuningsnetwerk. We wensen haar alle succes toe bij deze nieuwe uitdaging! We zullen haar missen op onze school!

Voor juf Suleika, juf Natalja, juf Dana stopt hun opdracht op onze school in juni. We hopen ze zeker de volgende schooljaren nog terug te zien, als er een plekje vrij is op onze school…

Meester Luk is nog steeds in ziekteverlof. Ook onze directeur Ingrid Van der Schaeghe is nog steeds in ziekteverlof. We hebben geen idee wanneer ze terug zullen komen. We wensen ze in ieder geval veel beterschap toe!


Nieuws over volgend schooljaar:

De organisatie voor volgend schooljaar kan ik jullie in grote lijnen al meedelen... Maar ik wijs er uitdrukkelijk op dat dit onder voorbehoud is! Er kunnen in augustus nog inschrijvingen zijn, waardoor we de puzzel van de lagere school, naar klasopsplitsing toe, misschien moeten herbekijken in augustus.

Jullie krijgen van de klasjuf een boodschappenlijstje mee of per mail bezorgd, als jullie in de zomervakantie al willen shoppen en schoolgerief halen...

We gaan komend schooljaar wat klasgroepen laten verhuizen. Onze collega’s brengen hun lokaal in orde tijdens de vakantie. De hele lagere afdeling gaat naar de eerste verdieping. De kleuterafdeling blijft beneden maar sommige klassen verhuizen ook van klaslokaal.

De plaats waar de opvang georganiseerd wordt, wijzigt ook. We maken beneden een opvanglokaal met daarnaast een werkruimte. Bij mooi weer kan de opvang plaats vinden op de speelplaats lagere.

Op maandag 31 augustus bent u met uw kind(eren) welkom op de openklasdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. U kunt daar kennis maken met de nieuwe klas, met de nieuwe juf of meester. U kan ook met eventuele vragen terecht bij mij of de zorgcoördinator.

Op de speelplaats voorzien we een drankje, een mooie afsluiter van de vakantie!

Een woord van dank:

Ik wil in ieder geval ook iedereen bedanken: het schoolteam voor de blijvende inzet tijdens een ongewoon schooljaar, zowel de leerkrachten als iedereen die in ons gebouw werkt ( ondersteuners, secretariaat, medewerkers, vrijwilligers,poetsvrouw,...). De ouderraad voor hun blijvende inzet, maar ook alle ouders voor jullie samenwerking en inzet tijdens deze ongewone tijden.

Samen hebben we ervoor gezorgd dat we veilig en gezond door deze periode zijn geraakt. En daarvoor zeg ik aan jullie een welgemeende dank u wel!

Helaas kon ons dankfeest dit jaar niet doorgaan, maar we hopen niemand vergeten te zijn en zorgden voor een alternatief namelijk een bedankingskaartje en voor een ‘plankje’ als ‘dankje’ !

In ieder geval wil ik u en uw kinderen nu al een fijne vakantie wensen.


Organisatie schooljaar 2020-2021

De veiligheidsraad van 25/06/2020 besliste dat een basisschool in september kan starten onder de kleurcode geel. Dit betekent dat we het volgende schooljaar zullen ingaan, maar dat bepaalde corona maatregelen nog altijd van toepassingen zullen blijven.

Meer info hierover volgt eind augustus...

Kleuter

Het kleuterteam streeft naar een constante de komende jaren waarbij onze kinderen in klasgroepen van maximum 25 kleuters zitten. Om dit te kunnen garanderen kozen we samen voor onderstaande verdeling van de klasgroepen. We ondervonden het afgelopen schooljaar immers dat een K2/3 kleuterklas zeer goed werkt en bouwen dus verder op dit systeem. Zo krijgt ieder kind binnen zijn of haar klasgroep de zorg en uitdaging die hij of zij nodig heeft.

Peuters Juf Nathalie Heusequin

K1B Juf Katrien Ollieuz

K 1/2 Juf Kathleen Vergauwe

K 2/3 Juf An Vandevelde

K3 Juf Inge Vanhoecke en juf Katrien Vanhakendover (ervaren juf, komt van ZANO)

zorg en ambulante uren Juf Katrien Vanhakendover

kinderverzorgster Petra Baeteman

Lager

We kiezen ervoor om de grootste klasgroepen voltijds op te splitsen. Maar dit is onder voorbehoud. Eind augustus, tijdens de openklasdag, zal u de definitieve klasverdeling krijgen. Dan kunt u ook kennismaken met de nieuwe juffen binnen ons schoolteam!

L1A Juf Annelies Decoene

L1B Juf Jana De Beule (Juf Ineke vervangt haar tijdens zwangerschapsverlof)

L2A Juf Emilie Depuydt (ervaren leerkracht,komt uit Westdiep)

(met zorgondersteuning )

L3A Juf Tinne Hendrickx (met zorgondersteuning)

L4A Juf Isabel Desimpel

L4B Juf Ellis Segaert (ervaren leerkracht, komt uit LODO)

L5A Juf Jessy Van der Stuyft (met zorgondersteuning)

L6A Juf Kim Delie (met zorgondersteuning)

Ambulante leerkracht Meester Leo De Bruyker

Zorgjuffen Juf Anne van Walleghem (onderbouw)

Juf Julie , tot zolang directeur a.i. , wordt door Juf Emma Vancoillie vervangen.

turnleerkrachten Juf Julie Meseure en Meester Jan Delancker

secretariaat Els Lootens en Sophie Cobbaert

onderhoud Hana Tekle

na-voorschoolse opvang Pascale Sabbe & Carla Tosca

onze vrijwilligers Fabienne, Carmen, Carine

Zorgcoördinator Leen De Bie

Directeur a.i. Julie De Pauw, vervangt Ingrid Van de Schaeghe die momenteel in ziekte is.

‘Frigo’- kalender schooljaar 2020-2021

De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli 2021 en eindigt op 31 augustus.

maandag 31 augustus 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur: Openklasdag


Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

dinsdag 1 september 2020

Vrije dagen en vakanties:

vrijdag 9 oktober 2020: facultatieve vrije dag

vrijdag 29 januari 2021: facultatieve halve vrije dag in namiddag

zaterdag 31 oktober 2020 tot zondag 8 november 2020: herfstvakantie

zaterdag 19 december 2020 tot zondag 3 januari 2021: kerstvakantie

zaterdag 13 februari 2021 tot zondag 20 februari 2021: krokusvakantie

zaterdag 3 april 2021 tot zondag 18 april 2021: paasvakantie

woensdag 12 mei 2021: facultatieve halve vrije dag

donderdag 13 mei 2021: OLH Hemelvaart

vrijdag 14 mei 2021: brugdag

maandag 24 mei 2015: Pinkstermaandag

Pedagogische studiedagen:

donderdag 8 oktober 2020 (ganse dag)

vrijdag 29 januari 2021 voormiddag

Andere speciale dagen:

zaterdag 3 oktober 2020: (inhaal) eerste communie L2

donderdag 22 oktober: fakkeltocht (‘s avonds)

zondag 15 november 2020: Yoga voor kleuter en L1

zaterdag 28 november 2020: quiz avond

vrijdag 4 december 2020: Sint op school

donderdag 17 december 2020: kerstmarkt

woensdag 31 maart en donderdag 1 april 2021: Kleuterfeest

maandag 29 maart tem donderdag 1 april: westhoekklassen

zaterdag 6 februari 2021: Spaghettiavond

vrijdag 7 mei 2021: Musical 6e leerjaar

zaterdag 5 juni 2021: Schoolfeest

zaterdag 1 mei 2021: Eerste Communie L1

zondag 9 mei 2021: Vormsel (Sint-Anna parochie)

vrijdag 18 juni 2021: dankfeest

vrijdag 25 juni: Durbuy


Oudercontacten

dinsdag 8 september 2020 om 19.00 uur: Infoavond 1e leerjaar

dinsdag 24 november 2020: oudercontacten kleuters

dinsdag 5 januari 2021: oudercontact L2 tem L5

dinsdag 2 februari 2021: oudercontact L1 en L6

dinsdag 20 april 2021: oudercontact L2 tem L6

dinsdag 25 mei 2021: oudercontact kleuters

dinsdag 29 juni 2021: oudercontacten L1 tem L6

Brief oudercontact 30 juni (L1, L2, L3, L4 en L5)

Beste ouders

Dit bijzonder schooljaar loopt bijna ten einde! We trekken graag tijd uit om even samen te kijken hoe het gaat met uw kind in de klas, zeker na de uitdagende Corona-periode. Er is geen toetsenperiode georganiseerd, maar permanente evaluatie en toetsen uit de handleiding werden in de klas afgenomen.


Uiteraard zullen deze individuele oudercontacten dit jaar ‘ONLINE’ doorgaan, zodat we tegemoet komen aan alle veiligheidsvoorschriften.

Hoe gaat dit digitale oudercontact door?

Via Google Meet:

- via een LINK die de klasleerkracht zowel via e-mail als via de klasblog aan u bezorgt. U ontvangt de link op maandag 29 juni.

(houd deze link goed bij! De meet op classroom zal niet actief zijn)

Hoe verloopt zo’n digitaal oudercontact vlot?

- U gebruikt uw PERSOONLIJKE ACCOUNT, NIET de schoolaccount van uw kind. Dit kan een gmailadres zijn (soms is dit in combinatie met bepaalde smartphones, browsers,.. eenvoudiger), maar dit moet niet.

Het @saobasis.be - adres mag NIET gebruikt worden.

- WEES STIPT: u wordt binnengelaten in de MEET door de klastitularis. Zij laat u pas binnen als ze het vorige contact heeft afgerond en die laatste de meet heeft verlaten.

Tot die tijd is de meet dus ontoegankelijk voor u.

10 minuten op voorhand of 10 minuten later komen, heeft geen zin en/of kan hinderlijk zijn. Probeer dit te vermijden, bedankt!

- U reserveert uw oudercontact via de DOODLE-link die uw klastitularis u zal bezorgen. Van zodra u een moment selecteert, is dit tijdstip voor u gereserveerd en kan men deze mogelijkheid niet meer kiezen.

- Gelieve de doodle in te vullen voor VRIJDAG 26 JUNI, bedankt!

Wilt u de directeur en/of zorgcoördinator graag voor of na dit oudercontact spreken?

Dan kunt u contact opnemen via: directie@saobasis.be

Met vriendelijke groeten,

Julie De Pauw (directie a.i.), de leerkrachten van het lager

De vorige brieven vind je altijd terug onder info - brieven aan ouders

Directrice Ingrid Vanderschaeghe is momenteel afwezig wegens ziekte. Zij wordt vervangen door juf Julie De Pauw (L2). Je kan juf Julie altijd bereiken op het nummer van de school (059 427 527) of op het mailadres directie@saobasis.be . Juf Jana die al zorg gaf in het 2e leerjaar, wordt gedurende de hele periode klastitularis in het 2e leerjaar. Mochten er vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen met de school.

TIJDELIJK DUBBELE PUNTEN !!

We sparen al het hele jaar door batterijen op school maar tot en met 22 maart krijgen we dubbele punten voor alle ingezamelde batterijen. Ga dus nog eens extra goed op zoek en breng ze zo snel mogelijk mee naar school!

Dankjewel!

Snel praktische info nodig? Klik even door naar Info - Goed om weten

Op zoek naar de vrije dagen? Klik even door naar info - overzicht van de vrije dagen .

Ouderraad

Heb je zelf suggesties voor de ouderraad, neem een kijkje bij het tabblad "ouderraad", daar kan je je voorstellen, tips, ... achterlaten.

Samen groener

Gebruik een herbruikbare drinkfles, een koekendoos in plaats van een individueel verpakt koekje en een brooddoos in plaats van zilverpapier.

Zo gaan we samen voor groener!

Nu het 's morgens later licht wordt en 's avonds langer donker is het belangrijk om zichtbaar te zijn in het verkeer. Daarom moedigen we onze leerlingen aan om hun Fluo-jas te dragen. Ze kunnen elke dag dat ze op tijd op school zijn en hun fluojas dragen een sticker verdienen. Met een volle spaarkaart kunnen ze gratis naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael.

Jaarthema

- Vaar met ons mee -