Vrije Basisschool Sint-Andreas Stene

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN

U kunt vanaf nu digitaal inschrijven voor schooljaar 2020-2021 via de volgende link:

Brief 29 mei: Pilootdag Lagere school op vrijdag 5 juni!

Beste ouder(s),

Met blijdschap mag ik jullie het goede nieuws meedelen:

Onze school zal op vrijdag 5 juni een pilootdag organiseren voor de volledige Lagere school!

Alle klassen kunnen die hele dag naar school komen.

Elk leerjaar heeft les van hun eigen leerkracht en in eigen klaslokaal.

De speelplaats is ingedeeld in zones en elk leerjaar krijgt een vaste speelzone.

Na evaluatie van de pilootdag, communiceren we zo rap mogelijk het definitieve plan tot einde schooljaar, dat vanaf maandag 8 juni in voege zal gaan.

In de voormiddag is de ‘nieuwe’ poort open vanaf 8u20. Om 8u35 starten de lessen.

In de namiddag is de poort open vanaf 15u50. De poort sluit om 16u.00.

De school biedt geen voor- en naschoolse opvang tot einde schooljaar. Hiervoor kan je blijvend een beroep doen op De Bengel van Stad Oostende.

Hieronder de veiligheidsmaatregelen die we moeten respecteren:

verkeersroute voor onze school:

De ouders rijden de parking door tot op het einde, we volgen het pad naast de sportzaal van de middelbare school. Alle leerlingen van het Lagere komen binnen langs de nieuwe poort van de Lagere speelplaats. Alle kleuters wandelen op veilige afstand door naar de poort van de kleuterspeelplaats (peuters en K1) of deur van de refter (K2, K2/3, K3). Na schooltijd worden de lagere schoolkinderen afgehaald aan de nieuwe poort van de Lagere speelplaats. De kleuters worden afgehaald aan de poort van de kleuterspeelplaats of aan de dubbele deur van de refter. Ouders komen het gebouw NIET binnen. Wij brengen de kinderen naar buiten!

Vaste groepen (contactbubbels): De klasgroepen blijven dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende leerjaren hebben geen contact met elkaar. We hebben de grote luxe dat we, door de tussenmuren open te zetten, ruime lokalen hebben en de banken veilig uit elkaar kunnen zetten.

Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen en spelen op eigen afgebakend terrein op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. Geen warme maaltijden op school. Kinderen kunnen om te eten niet naar huis over de middag, wij volgen de veiligheidsvoorwaarden hierover.

Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats.

Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraren dragen een mondmasker OF geven les vanop veilige afstand.

Netheid: leraars en leerlingen wassen vaak hun handen of ontsmetten ze met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

● Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt.

● Kom niet binnen in het schoolgebouw zonder afspraak: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats aub!

● Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. (er hangen posters uit)

● Blijf niet praten aan de ingang of uitgang van de school, verlaat zo snel mogelijk het schoolterrein aub.

● Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon 059/427 527 of via mail naar directie@saobasis.be

● Komt je kind niet naar school, laat dit weten aan de directie aub!

● Bij verjaardagen, gelieve een week op voorhand met de juf af te spreken. Zelfgebakken traktaties kunnen door de veiligheidsmaatregelen niet. Maar voorverpakte koekjes en een brikje per kind, mag wel, mits 4 dagen op voorhand aan de juf te bezorgen aub! Dank u voor jullie begrip!

Meer informatie?

● Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

● Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Met vriendelijke groeten,

Julie De Pauw (directie a.i.) en het volledige schoolteam.

Tot heel binnenkort dus!


OPROEP VOOR DE ORGANISATIE VAN COVID-19-ZOMERSCHOLEN

Het Departement Onderwijs en Vorming Vlaanderen plaatst een oproep voor de organisatie van COVID-19-zomerscholen.

Omschrijving van de oproep

De oproep betreft de organisatie van een gevarieerd aanbod aan zomerscholen dat stevig gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject van leerlingen uit zowel het lager als het secundair onderwijs.

Doelstelling

Het doel van de zomerscholen is om maatwerk (10 tot 14 personen) op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren zodat zij (en hun leerkrachten en ouders) zich bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 gesterkt weten. Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen omwille van de COVID-19 pandemie immers een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt.

Voor wie?

De oproep ‘zomerscholen’ richt zich tot het onderwijsveld en zijn vele partners op het terrein. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring en het aanvraagformulier zijn terug te vinden via onderstaande link.

Looptijd?

De zomerscholen vinden plaats in de zomervakantie 2020 voor een minimale duur van

10 voltijdse dagen bij voorkeur gespreid over 2 opeenvolgende (werk)weken of 20 halve dagen bij voorkeur gespreid over 4 opeenvolgende weken. Een voltijdse dag heeft het equivalent van 8 uur, een halve dag van 4 uur.

De zomerscholen 2020 kunnen starten op 6 juli en lopen tot en met uiterlijk 28 augustus 2020.

Budget?

De aanbieder neemt in zijn aanvraag het aantal in te richten zomerklassen op (een groep van maximaal 10 tot 14 leerlingen die 10 dagen of 20 halve dagen les krijgen) en per zomerklas het aantal (halve) dagen en het uurregime (4/8 uur). Per zomerklas wordt een subsidie van maximaal 2.500 euro voorzien (voor 10 dagen aan 8 uur of voor 20 dagen aan 4 uur).

Indiening?

De uiterste indieningsdatum voor deze oproep is 5 juni 2020.

Meer informatie en alle nodige documenten vind je hier.

Brief 29 mei:

Herstarten voor de kleuterafdeling vanaf dinsdag 2 juni

Beste ouders,

Met veel blijdschap, kunnen we u het fijne nieuws melden:

Onze school kan vanaf dinsdag 2 juni volledig heropenen voor de kleuterafdeling.

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste.

We zijn dan ook blij dat we kunnen melden dat de kleuterschool veilig kan herstarten.

Alle kleuters komen (vanaf di 2 juni) elke dag weer naar school.

Voor alle kinderen is er ‘s middag (om 11u45) de mogelijkheid om naar huis te gaan, indien de ouders dat wensen. Ze komen na het eten niet terug en blijven thuis in de namiddag.

Gelieve de juf hiervan op de hoogte te brengen aub.

Alle kinderen van de Peuterklas(Juf Katrien) en K1(Juf An) komen langs de kleuterpoort. De kleuterpoort is open vanaf 8u20 en de kinderen kunnen om 15u50 aan de kleuterpoort worden opgehaald. De poort sluit om 16u.

Alle kinderen van K2 (Juf kathleen), K2/3 (Juf Nathalie) en K3 (juf Els) komen langs de dubbele deur van de refter/turnzaal binnen. Vanaf 8u20 zal ook deze deur open gaan. Om 15u50 kunnen jullie de kinderen daar ook weer ophalen. De deuren sluiten om 16u00.

Hou rekening met de afstandsregel aub!

Voor na- en voorschoolse opvang kunt u blijvend een beroep doen op De Bengel van Stad Oostende.

Zoals u weet, bent u als ouder niet verplicht om uw kleuter naar school te zenden.


Om zicht te krijgen op het aantal kleuters en om de organisatie goed te voorzien, vragen wij u om voor elk kind het aanwezigheidsformulier in te vullen aub. U vindt de link bovenaan deze website!

Hieronder de veiligheidsmaatregelen die we moeten respecteren:

verkeersroute voor onze school:

De ouders rijden de parking door tot op het einde, we volgen het pad naast de sportzaal van de middelbare school. Alle leerlingen van het Lagere (les + noodopvang) komen binnen langs de poort van de Lagere speelplaats. Alle kleuters voor de noodopvang, wandelen op veilige afstand door naar de poort van de kleuterspeelplaats. Na schooltijd worden de lagere schoolkinderen afgehaald aan de poort van de Lagere speelplaats. De kleuters worden afgehaald aan de poort van de kleuterspeelplaats.

Vaste groepen (contactbubbels): de klasgroepen blijven dezelfde. De verschillende kleuterklassen hebben geen contact met elkaar.

Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.

Afstand houden (1,5 meter): Afstand houden wordt niet verwacht.

Mondmaskers: de kleuters dragen geen mondmasker. Ook de juffen hoeven in de kleuterklas geen mondmasker te dragen, bij de kleuters.

Netheid: leraars en leerlingen wassen vaak hun handen of ontsmetten ze met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

● Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt.

● Kom niet binnen in het schoolgebouw zonder afspraak: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats aub!

● Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. (er hangen posters uit)

● Blijf niet praten aan de ingang of uitgang van de school.

● Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon 059/427 527 of via mail naar directie@saobasis.be

● Komt je kind niet naar school, om medische redenen, laat dit weten aan de directie aub!

● Inschrijven via het aanwezigheidsformulier is verplicht om veiligheidsredenen!

● Bij verjaardagen van uw kind, spreek je een week op voorhand af met de juf. Zelfgemaakte traktaties zijn niet toegelaten! Verpakte koekjes en brikjes mag, maar graag 3 dagen op voorhand afgeven aub… Dank voor uw begrip en medewerking!

Meer informatie?

● Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

● Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Met vriendelijke groeten,

Julie De Pauw (directie a.i.) en het volledige schoolteam.

Tot binnenkort!

De vorige brieven vind je altijd terug onder info - brieven aan ouders


20200403 Stap voor stap - inloggen op het account van uw kind.pdf
How to translate_ .mp4

We missen jullie heel hard

en daarom zeggen wij met heel ons hart :

Directrice Ingrid Vanderschaeghe is momenteel afwezig wegens ziekte. Zij wordt vervangen door juf Julie De Pauw (L2). Je kan juf Julie altijd bereiken op het nummer van de school (059 427 527) of op het mailadres directie@saobasis.be . Juf Jana die al zorg gaf in het 2e leerjaar, wordt gedurende de hele periode klastitularis in het 2e leerjaar. Mochten er vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen met de school.

Een hele dikke proficiat aan de kleuters van de derde kleuterklas! Zij slaagden met glans voor hun veterdiploma!! Op deze foto staan enkel de kleuters van juf Els haar klas maar ook de kikkers uit de klas van juf Nathalie slaagden voor hun veterdiploma!

Hip hip hip ...

HOERA !!!

TIJDELIJK DUBBELE PUNTEN !!

We sparen al het hele jaar door batterijen op school maar tot en met 22 maart krijgen we dubbele punten voor alle ingezamelde batterijen. Ga dus nog eens extra goed op zoek en breng ze zo snel mogelijk mee naar school!

Dankjewel!

Snel praktische info nodig? Klik even door naar Info - Goed om weten

Op zoek naar de vrije dagen? Klik even door naar info - overzicht van de vrije dagen .

Ouderraad

Heb je zelf suggesties voor de ouderraad, neem een kijkje bij het tabblad "ouderraad", daar kan je je voorstellen, tips, ... achterlaten.

Samen groener

Gebruik een herbruikbare drinkfles, een koekendoos in plaats van een individueel verpakt koekje en een brooddoos in plaats van zilverpapier.

Zo gaan we samen voor groener!

Nu het 's morgens later licht wordt en 's avonds langer donker is het belangrijk om zichtbaar te zijn in het verkeer. Daarom moedigen we onze leerlingen aan om hun Fluo-jas te dragen. Ze kunnen elke dag dat ze op tijd op school zijn en hun fluojas dragen een sticker verdienen. Met een volle spaarkaart kunnen ze gratis naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael.

Jaarthema

- Vaar met ons mee -