Schoolreglement

definitief schoolreglement (niet aanpassen !).docx.pdf

De teksten van het schoolreglement worden conform de bepalingen van het departement Onderwijs jaarlijks aangepast.