Schoolreglement

&

Schoolbrochure

De teksten van de schoolbrochure en het schoolreglement worden conform de bepalingen van het departement Onderwijs jaarlijks aangepast.


schoolreglement Zeebries 2020-2021 (1).docx
Schoolbrochure 2020-2021.pdf