Schoolreglement

&

Schoolbrochure

Schoolreglement.pdf
Schoolbrochure 2021-2022.pdf

De teksten van de schoolbrochure en het schoolreglement worden conform de bepalingen van het departement Onderwijs jaarlijks aangepast.