วิดีโอ YouTube
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก
  

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station
สอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

      ตัวอย่างการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คลิก


.........................................................................................................................................................................

https://twitter.com/thaicyberwatch

 • หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี               
  ส่ง 11 มิ.ย. 2565 23:23 โดย Admin-วิภัสรา แสงหิรัญ
 • ติดตามเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดยนายสมบัติ เจือบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย ภูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ติดตามเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้อง E-classroom โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก                
  ส่ง 11 มิ.ย. 2565 23:16 โดย Admin-วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมบัติ เจือบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสร้อยสวรรค์ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก                
  ส่ง 11 มิ.ย. 2565 19:40 โดย Admin-วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564    โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคีในการแข่งขันและทีมเชียร์ โดยมีการจัดพิธีเปิด-ปิดในรูปแบบNew normal ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
  ส่ง 30 ธ.ค. 2564 00:16 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรม International Christmas and Happy new year วันที่ 24 ธันวาคม 2564          โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรม International Christmas and Happy new year โดยมีแข่งขัน Christmas Quiz วาดภาพวันคริสต์มาส ประกวดแซนต้า/แซนตี้แฟนตาซีรีไซเคิล การแข่งขัน Cover dance เป็นต้น การจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก             
  ส่ง 30 ธ.ค. 2564 00:12 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 140 รายการ ดูเพิ่มเติม » • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการพัฒนางานตามข้อตกลงในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2564    โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการพัฒนางานตามข้อตกลงในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ณ ชาลีแคมป์ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี                
  ส่ง 30 ธ.ค. 2564 00:18 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ROV วันที่ 19 ธันวาคม 2564    นายนัทธพงษ์ ฉลวยแสง ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports ROV By คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในงาน "ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี        
  ส่ง 29 ธ.ค. 2564 23:57 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • นักเรียนเข้าร่วมแข่งฟุตซอลรายการ futsal techno UBRU 2021 วันที่ 18 ธันวาคม 2564    นายธวัชศักดิ์ สุดแสน ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งฟุตซอลรายการ futsal techno UBRU 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬาฟุตซอล Indoor Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี        
  ส่ง 29 ธ.ค. 2564 23:55 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • พิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน วันที่ 13 ธันวาคม 2564     นางสาวรุ่งทิวา สุจินพรัหม ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        
  ส่ง 29 ธ.ค. 2564 23:36 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • รับทุนกองทุนเข็มขาวการศึกษาเด็กไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายจักกฤษณ์ หาญชัย นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊ะ ครูโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนกองทุนเข็มขาวการศึกษาเด็กไทย จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี        
  ส่ง 29 ธ.ค. 2564 23:33 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  www.moe.go.th  www.moe.go.th  www.onesqa.or.th www.ksp.or.th  www.mdes.go.th  https://www.kroobannok.com/
www.caistudio.info  www.trueplookpanya.com    https://www.kruwandee.com/
 
http://www.secondary29.go.th/smss_index.htmlhttp://122.154.134.11/salary_online/ www.kruthai.info 

www.simuang.ac.th www.sdw.ac.th 
http://kcwsc.ac.th/ https://sites.google.com/site/dlittansum/
https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/ www.ntp.ac.th
https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.png https://sites.google.com/a/pracharath.ac.th/angsilaacth/โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
พรรณนางาน
https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.png
http://www.uprightcode.xyz/
มาตรฐานการปฎิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
http://www.dlit.ac.th/home.php
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน