.........................................................................................................................................................................แสดงบทความ 1 - 5 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม » • กิจกรรมปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 30 มิ.ย. 2562          
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 20:01 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561       โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยปีการศึกษานี้จัดให้มีการทัศนศึกษาที่ จังหวัดมุกดาร จุดที่  1  ได้เข ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2562 00:25 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • การอบรม Active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเข้าร่วม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 กล ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 18:11 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561     การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา2561 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 21 ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 20:42 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย     โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ของนางสาวจิระนันท์ แว่นแคล ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2562 18:54 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  www.moe.go.th  www.moe.go.th http://122.154.134.10/myoffice/2562/ www.onesqa.or.th www.ksp.or.th  www.mdes.go.th  https://www.kroobannok.com/
www.caistudio.info  www.trueplookpanya.com    https://www.kruwandee.com/
 http://122.154.134.11/salary_online/ www.kruthai.info 

www.simuang.ac.th www.sdw.ac.th 
http://kcwsc.ac.th/ http://www.tamsum.ac.th 
https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/ www.ntp.ac.th
https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.pngโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป


https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.png
http://www.uprightcode.xyz/