ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ (สำหรับเด็กและเยาวชน)

วิดีโอ YouTube


 • การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา              เมื่อวันที่  16-17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินมาตฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนม ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2561 00:16 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • การประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก               วันที่ 15 ก.ค.2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายนรเชฐ  เบ้าทอง ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกณ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2561 19:23 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • ประเมินครูผู้ช่วย              วันพฤหัสบดี ที่ 12 ก.ค. 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มบริหารงานบุคลลและงบประมาณ ได้มีการประเมินครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 21:09 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • ฤกษ์งามยามดี ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  5 กรกฎาคม 2561 ฤกษ์งามยามดี ท่านผู้บริหาร คณะและนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ร่วมกันดำนาในบริเวณศูนย์เศรษฐ ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2561 19:18 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรเชฐ  เบ้าทอง และรองผู้อำนวยการนายพรชัย  ภูทอง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนสีขาวประจำเดือนม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 01:26 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  www.moe.go.th  www.moe.go.th
 www.onesqa.or.th www.ksp.or.th  www.mdes.go.th  
www.caistudio.info  www.trueplookpanya.com  
 http://122.154.134.11/salary_online/ www.kruthai.info http://www.secondary29.go.th/blog/chanal%20amss/chanal%20amss.html

www.simuang.ac.th www.sdw.ac.th 
http://kcwsc.ac.th/ http://www.tamsum.ac.th 
https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/ www.ntp.ac.th
https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.pngโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก