.........................................................................................................................................................................
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    
  ส่ง 15 ส.ค. 2562 19:34 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รวมใจถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิร ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2562 20:35 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเข้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ...
  ส่ง 29 ก.ค. 2562 06:56 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • มอบทุนการศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 พระอาจารย์มหาอภิขัย ญาณวิชโย วัดสระเกศ กทม. และท่านสรชาย ครองยุติ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้มอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนหนามแท ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 01:45 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
 • กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ             
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 02:07 โดย วิภัสรา แสงหิรัญ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  www.moe.go.th  www.moe.go.th http://122.154.134.10/myoffice/2562/ www.onesqa.or.th www.ksp.or.th  www.mdes.go.th  https://www.kroobannok.com/
www.caistudio.info  www.trueplookpanya.com    https://www.kruwandee.com/
 http://122.154.134.11/salary_online/ www.kruthai.info 

www.simuang.ac.th www.sdw.ac.th 
http://kcwsc.ac.th/ http://www.tamsum.ac.th 
https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/ www.ntp.ac.th
https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.pngโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป


https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.png
http://www.uprightcode.xyz/