• ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ              โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุทธ อักษรพิมพ ...
    ส่ง 20 พ.ค. 2561 00:44 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
  • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ได้กล่าวต ...
    ส่ง 19 พ.ค. 2561 06:47 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
  • ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และมีการประช ...
    ส่ง 19 พ.ค. 2561 06:47 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Embed gadget


โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก