กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 • วันที่  10  พฤษภาคม  2562  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • วันที่  13  พฤษภาคม  2562  เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนทุกระดับชั้น  
.........................................................................................................................................................................

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแจ้งข้อมูลทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ดังต่อไปนี้

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอนุมัติจบรุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้มารับวุฒิการศึกษา
 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 09.00-15.30 ที่ ห้องวิชาการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่จบพร้อมรุ่น (ติด ๐ ร  มส ยังไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน) ให้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2562 เพื่อโรงเรียนจะดำเนินการแก้ไขและอนุมัติจบในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ต่อไป
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม » • โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561       โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยปีการศึกษานี้จัดให้มีการทัศนศึกษาที่ จังหวัดมุกดาร จุดที่  1  ได้เข ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2562 00:25 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • การอบรม Active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเข้าร่วม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 กล ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 18:11 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561     การประชุมสัมนาและแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา2561 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 21 ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 20:42 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย     โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ของนางสาวจิระนันท์ แว่นแคล ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2562 18:54 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
 • กิจกรรม Big Cleaning Day        โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสานในการอนุรักษ ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2562 18:47 โดย ฉัตรยา ป้องสิงห์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  www.moe.go.th  www.moe.go.th
 www.onesqa.or.th www.ksp.or.th  www.mdes.go.th  
www.caistudio.info  www.trueplookpanya.com  
 http://122.154.134.11/salary_online/ www.kruthai.info http://www.secondary29.go.th/blog/chanal%20amss/chanal%20amss.html

www.simuang.ac.th www.sdw.ac.th 
http://kcwsc.ac.th/ http://www.tamsum.ac.th 
https://sites.google.com/a/auedyaipittaya.ac.th/web/ www.ntp.ac.th
https://sites.google.com/a/ntp.ac.th/ntp/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.pngโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก