Историјат школе

Музичка школа “Петар Коњовић”, како се звала до 2007.године, основана је решењем Скупштине општине Титово Ужице 2. априла 1976. и почела са радом у септембру 1977. године.

У почетку се настава одвијала без сопствених просторија, у згради Педагошке академије, уз свега 2 пијанина, 4 хармонике и 2 гитаре. Са радом се отпочело на три одсека: клавир, хармоника и гитара.

Од 1980/81. године школа је добила зграду посебно намењену за рад музичке школе - приземље у породичној кући господина Војислава Стефановића. Захваљујући господину В. Стефановићу, школа је увећала и број школских инструмената: купљен је полуконцертни клавир “Yamaha”, хармонике “Honer” 96 басова, гитара “Yamaha” и кофер за гитару, флаута “Perl” 665/РЕ и 7 уметничких слика.  Након смрти господина Стефановића, по његовој жељи, школа је добила и просторије на горњем спрату зграде, чиме су услови за рад школе додатно побољшани. 

У знак захвалности према нашем племенитом донатору, школа од 2007.године носи име "Војислав - Лале Стефановић",  а Општина Ужице је финансирала издавање монографије “Породица Стефановић – задужбинари града Ужица” (аутор Д. Дрндаревић).

Проширењем и опремањем школског простора, запошљавањем новог стручног кадра, уз повећано интересовање ученика, прерасли смо у средњу музичку школу.  Отворени су нови одсеци у оквиру средње школе: вокално-инструментални (клавир, хармоника, виолина, флаута, соло-певање) и теоријски одсек. Тренутно је у плану даље проширење школског простора, чиме ће бити омогућено уписивање нових генерација ученика, а можда и отварање нових одсека.

Данас школа образује ученике на следећим одсецима: 

-у основној школи:  клавир, хармоника, гитара, флаута, виолина и соло певање;

-у средњој школи:    клавир, хармоника, флаута, виолина, соло певање и теоријски одсек.

Наши ученици сваке године освајају бројне награде на такмичењима и фестивалима републичког и међународног нивоа.

Данас Музичка школа у Ужицу представља центар музичког образовања златиборског округа.

Велики број јавних наступа ученика школе реализује се у сали Општине и сали Музичке школе. Ученици наступају и у осталим школама у Ужицу и другим градовима, у оквиру сарадње. Наступи се организују и у оквиру популаризације музике путем наступа за децу предшколског узраста, у вртићима. Наши ученици гостују на локалној и државној телевизији. Школа остварује добру сарадњу са локалном заједницом.

У нашем граду, у организацији Музичке школе, концерте су одржали бројни значајни инострани и домаћи уметници. У сарадњи са Општином, били смо домаћини и концертима у оквиру Националне концертне сезоне.

Школа је постла део Заједнице музичких и балетских школа Србије у новембру 2001. године. Наставници су чланови Савеза друштава музичких и балетских педагога Србије, а поједини наставници су чланови Европског удружења клавирских педагога - ЕПТА Србије .

Наставници Музичке школе “Војислав-Лале Стефановић” добитници су диплома Савеза друштава музичких и балетских педагога Србије (3), признања Савеза друштава музичких и балетских педагога Србије за вишегодишње и једногодишње изузетне педагошке резултате, признања Министарства просвете и спорта Школске управе Ужица (8).

Наставници школе редовно и активно прате многобројне семинаре и стално се усавршавају, како би понудили што квалитетнију наставу.