Контакт подаци

Трг Светог Саве бр. 8

31000 Ужице

Телефон: 031/512.722

Директор:

mskola@msue.edu.rsПомоћник директoра:

pomocnik.direktora@msue.edu.rs


Рачуноводство:

sef-racunovodstva@msue.edu.rs


Административни послови:

administrativni-poslovi@msue.edu.rs


Педагог:

pedagog@msue.edu.rs


Контакт подаци лица за заштиту података о личности:

Љиљана Траиловић Ђуричић, мастер правник

Телефон: 031/512-722

Емаил: sekretarskole@msue.edu.rs


Директор школе:

Небојша Ђуричић

Телефон: 031/512.589