Контакт подаци

Трг Светог Саве бр. 8

31000 Ужице

Телефон: 031/512.722

Директор:

mskola@msue.edu.rs


Секретар:

sekretarskole@msue.edu.rs


Помоћник директра:

pomocnik.direktora@msue.edu.rs


Рачуноводство:

racunovodstvo-finasije@msue.edu.rs


Педагог:

pedagog@msue.edu.rs


Контакт подаци лица за заштиту података о личности:

Љиљана Траиловић Ђуричић, мастер правник

Телефон: 031/512-722

Емаил: sekretarskole@msue.edu.rs


Директор школе:

Небојша Ђуричић

Телефон: 031/512.589