Мисија и визија школе

Мисија

Правовремен и целовит репродуктивно-креативан и музичко-естетски развој ученикове личности уз оспособљавање за активно аматерско и професионално бављење музиком.

Усвајање елементарних музичких знања и развој музичке културе.

Оспособљавање ученика за наставак школовања, а истовремено и за самостално, аматерско бављење музиком.

Омогућавање развоја свих аспеката личности ученика у складу са његовим развојним потребама, потенцијалима и интересовањима.

Визија

Желимо да:

-        наша школа постане, савремена, богато опремљена инструментима и савременим наставним средствима;

-        пружимо могућност за максимални развој ученика и наставника у наставном и ваннаставном процесу

-        наша школа буде место где ученици радо долазе и стичу нова знања и музичка искуства

-        обезбедимо простор и побољшамо услове рада средње музичке школе

-        подстичемо музички живот у граду и округу, уз помоћ и сарадњу са локалном заједницом.