Voor wie?
Dit programma is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en/of andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: kinderen, ouders en hun netwerk. Het doel van het programma is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflicten om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen.
De oudergroep (ex-partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, eens per 14 dagen.
Op hetzelfde moment komen de kinderen in groep bij elkaar. De kindergroep is geschikt voor kinderen tussen 4 en 18 jaar, voor jongere kinderen is de kindergroep nog te moeilijk. Als je uitsluitend kinderen jonger dan 4 jaar hebt kun je toch (alleen) als ouders het groepsprogramma volgen.
    De ouders werken, onder begeleiding van twee therapeuten, aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken. In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.
    De kinderen maken onder begeleiding van twee therapeuten met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. De therapeuten richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van hun weerbaarheid. 
De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen. Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

HIER vind je hoe je kunt deelnemen.