Voor wie?
Dit programma is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en/of andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: kinderen, ouders en hun netwerk. Het doel van het programma is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflicten om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen.
De oudergroep (ex-partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, eens per 14 dagen.
Op hetzelfde moment komen de kinderen in groep bij elkaar. De kindergroep is geschikt voor kinderen tussen 4 en 18 jaar, voor jongere kinderen is de kindergroep nog te moeilijk. Als je uitsluitend kinderen jonger dan 4 jaar hebt kun je toch (alleen) als ouders het groepsprogramma volgen.
    De ouders werken, onder begeleiding van twee therapeuten, aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken. In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.
    De kinderen maken onder begeleiding van twee therapeuten met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. De therapeuten richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van hun weerbaarheid. 
De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen. Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is. Hieronder vind je hoe je kunt deelnemen.


Hoe deelnemen?
 • Ouders melden zich beiden aan, er worden vervolgens vragenlijsten opgestuurd. 
 • Als deze door beide ouders ingevuld en teruggestuurd zijn, krijgen de ouders gezamenlijk een eerste, informatief intakegesprek. Pas na dit eerste intakegesprek maken ouders de keuze om al dan niet deel te nemen aan het programma.
  Het eerste intakegesprek heeft tot doel om:
  • kennis te maken
  • informatie te geven over de voorwaarden voor deelname
  • informatie te geven over de werkwijze van de groep
  • om ruimte te geven aan vragen
  • om met elkaar tot een besluit te komen of deelname van u beiden kan bijdragen aan verbetering van de problematiek
   Ouders kunnen direct aangeven dat ze mee willen doen en een tweede intake gesprek voor hen en een intake voor de kinderen kan worden ingepland. Ouders kunnen ook bedenktijd vragen, maximaal een week.
 • Als beide ouders akkoord gaan met deelname volgt een tweede intake, samen met de kinderen.
  Het tweede intakegesprek biedt ruimte aan vragen die zijn blijven liggen. De therapeuten kunnen deze vragen verder toelichten en ook de ouders om aanvullende informatie vragen. 
  De intake van de kinderen met één van onze kindertherapeuten vindt op dezelfde tijd plaats als het tweede intake gesprek voor de ouders.
 • Ouders nemen vervolgens samen deel aan de netwerkbijeenkomst met minimaal één iemand uit hun eigen netwerk (nieuwe partner, ouders, broers/zussen, vrienden, collega's).
 • Daarna volgen acht groepszittingen van twee uur, waaraan beide ouders en nog 5 andere ouderkoppels deelnemen. De kinderen nemen tegelijkertijd deel aan de kindergroep.

Voor een overzicht van het aanbod in de verschillende provincies / regio's zie AANBOD.