HOME

Welkom op de website van Kinderen uit de Knel - Vlaanderen!


Je vindt op deze website meer informatie over dit therapeutische groepsprogramma

voor gezinnen die vastgelopen zijn in conflicten rond een (echt)scheiding.

Voor meer achtergrondinformatie over het ontstaan van het programma

verwijzen we graag naar de Nederlandse site www.kinderenuitdeknel.nl


Het project Kinderen uit de Knel wordt in Antwerpen en Vlaams Brabant mogelijk gemaakt vanuit een intersectorale samenwerking

tussen verschillende diensten in de jeugdhulpverlening: CGG (De Pont, Leuven, VBO) en Elegast


Illustraties op de site werden mogelijk gemaakt door onze eigenste Ellen Beullens | www.spoor-oost.be | Instagram: SpooroostPartners: