לקרוא מפה

ילדים יקרים,
בנושא "לקרוא מפה" חקרנו את המפה.

למדנו שמפה:
תיאור גרפי מוקטן של פני השטח במבט על.


למדנו מהם מאפייני המפה:

1. שם המפה
2. כיוונים
3. מקרא מפה 
4. קנה מידה
5. הרשת הגאוגרפית

סימנים מוסכמים של המפה
המידע שישנו במפה מוצג באמצעות סימנים. לסימנים במפה נהוג לקרוא סימנים מוסכמים. לכל סימן סימן במפה יש משמעות אחת, וכל הסימנים יחד הם המפתח לקריאת מפה. 
הסימנים אלה נבחרו לייצג תופעות ומושגים שקיימים במציאות כמו: גשר, חורשה, עיר, כביש, נחל ועוד.
כדי "לקרוא" את המפה עלינו לשלוט באותה שפת תקשורת, ולכן לשם קבלת מידע עלינו לפענח את הסינים המוסכמים.

משימה 1

להכנת המפה משתמשים, באמצעים מקצועיים  סימנים מוסכמים. 

את הסימנים המוסכמים, ניתן למצוא במקרא של המפה.

המקרא של המפה הוא מעין מילון של הסימנים המוסכמים. 

מה הם הסימנים המוסכמים של המפה? היעזרו בקישור

לפניכם מפת ארץ ישראלנסו לפענח סימנים במקרא


משימה 2

למדתם מה הם הסימנים המופיעים במפה ומה הם מייצגים.

היכנסו לקישור, למשימה שלפניכם, קראו את ההסבר ופעלו לפי ההוראות.


משימה 3

המידע שישנו במפה מוצג באמצעות סימנים שנהוג לקרוא להם "סימנים

מוסכמים". לכל סימן במפה יש משמעות אחת, וכל הסימנים יחד הם המפתח לקריאת המפה. 
המקרא הוא המילון של המפה והוא מסייע להבין מה מסמל כל סימן.

מפה שאין בה מקרא היא כמו ספר בשפה לא מוכרת שאין לצדו מילון.

המשימות שלפניכם תאפשרו לכם לתרגל ולהבין את הסימנים המוסכמים של 

המפה. היכנסו לקישור ופעלו לפי ההוראות.

לרשותם מצגות שונות בנושאי המפה:

בחרו מצגת אחת ורשמו במחברת:

1) מהם הדברים שלמדתם בנושא.

2)  הוסיפו שקופית שיתופית משלכם לנושא הנלמד ושלחו לאימייל של המורה.

     עבודה נעימה

חיה

ć
חיה חזנמוס,
1 ביוני 2014, 11:52
ć
חיה חזנמוס,
1 ביוני 2014, 11:53
ć
חיה חזנמוס,
1 ביוני 2014, 11:53
ć
חיה חזנמוס,
1 ביוני 2014, 11:54
ć
חיה חזנמוס,
1 ביוני 2014, 11:55
Comments