Copyright en disclaimer

Copyright

Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf.

Disclaimer

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. De inhoud van deze website wordt met zorg en naar beste weten samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie onvolledig is, en/of onjuistheden bevat. We sluiten alle aansprakelijkheid uit, voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de informatie die op deze website wordt gepresenteerd.