בית הספר הדמוקרטי ע"ש יעקב חזן כפ"ס

בית הספר הדמוקרטי בכפר-סבא הוקם על מנת לקיים מסגרת חינוכית לימודית, בעלת מבנה ארגוני דמוקרטי, הפועלת תוך שמירה על זכויות האדם של כל אדם בבית הספר, יהיה גילו אשר יהיה. בזכויות אדם כוונתנו הן לחירויות הפרט והן לזכויותיו החברתיות - מתוך חוקת בית הספר

הרישום לשנת הלימודים תש"פ החל, ויסתיים ביום ראשון, 27.1.2019.


עיתון גליון חנוכה 2018.pdf