Shinin

1. Isami Tasuki Nage

2. Obi Hane Goshi

3. Tsurikomi Taoshi

4. Momiji Nage

5. Gyaku Hayanada

6. Hiza Nage

7. Osaekomi Gyakute Tori

8. Kobushi Shime

9. Kesa Hazushi

10. Kubi Shime Tomoe Gyakute

11. Ninin Nage

12. Gyakute Gaeshi

13. Hizaori Nage

14. Gyaku Hagai

15. Ushiro Kannuki

16. Mae Kannuki

17. Hikitate Tori Shime

18. Ude Garami

19. Ebi Shime

20. Ushiro Ebi Shime

21. Ushiro Nage

22. Gyaku Eri Shime

23. Shigarami Shime

24. Ashi Kannuki

25. Kesa Koroshi

26. Hando Shime

27. Ashi Gyaku

28. Kabe Shime

29. Ashi Karami Tori

30. Nidan Gaeshi

31. Satsuma Shime

32. Tataki Komi

33. Ushiro Nage Tori

34. Saru Shigarami

35. Sandan Gaeshi