Vedic Bhajans

 

Rishiwar Dayanand

 

Om Hai Param Pita Ka Naam

Vedo ka danka alam main

 

Dayanand Ke Bir

Comments