Мисия

Мисията на 51 СУ е да изгражда щастливи ученици-настоящи и бъдещи лидери на собствения си живот .

Визия

Ние вярваме , че това може да се постигне чрез развитие на различните видове интелигентности в условията на радостно и предизвикателно обучение. В нашата творческа среда, децата стават уверени и знаещи за себе си и другите. Ние подготвяме децата да станат успешни, състрадателни и етични учащи се чрез комбинация от академизъм, подходяща атмосфера и разнообразие.


Ценности

Ние учениците от 51СУ:

-проявяваме почтеност, моралност, искреност, правдивост, прямота и честност, със силно чувство за справедливост, безпристрастност и законност;

- демонстрираме уважение към достойнството и правата на хората навсякъде;

- носим отговорност за нашите действия и за последствията от тях;

- критично преценяваме идеи и оценяваме най-различни гледни точки;

- проявяваме разбиране, съпричастност, състрадание и уважение;

- действаме, така че да постигнем положителна промяна в живота на другите и в света около нас;

- си сътрудничим наистина, по впечатляващ начин и резултатно, слушайки внимателно какви са перспективите на отделните лица и групите;

-сме находчиви, съобразителни, досетливи, изобретателни, бидейки изправени пред предизвикателства и промяна;

- работим самостоятелно и съвместно, за да изследваме нови идеи, концепции, хрумвания, планове, намерения, мнения, убеждения, принципи;

-разбираме колко е важно да постигнем благосъстояние и благополучие;

- правим всичко възможно да разберем нашите слабости, за да улесним нашето учене и личностно развитие.

- подхранваме и насърчаваме нашето любопитство, развивайки уменията за изследване, събиране на сведения, проучване, искане на справки, изучаване и търсене;

- знаем как да учим самостоятелно и заедно с другите;

-се учим с ентусиазъм и поддържаме и съхраняваме нашата привързаност към ученето през целия живот;

- развиваме и използваме концептуалното и понятийното схващане и разбиране, придобивайки интердисциплинарни знания;

-концентрираме вниманието си и се занимаваме с въпроси, спорове, резултати, последици, проблеми, идеи, концепции, планове, намерения, мнения, убеждения и принципи, които имат местно и световно значение;

-използваме уменията за критично и творческо мислене, за да анализираме и предприемем отговорно действие по-отношение на сложни проблеми;

- проявяваме инициативност при вземането на добре обмислени, обсъдени и аргументирани етични решения;

-се изразяваме уверено и творчески на повече от един език и по много начини;