ПРИЕМ

Свободни места :

  • 2 клас-няма
  • 3 клас-няма
  • 4 клас-няма
  • 5 клас-няма
  • 6 клас-няма
  • 7 клас-няма
  • 9 клас-няма
  • 10 клас-няма
  • 11 клас-няма
  • 12 клас-няма

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВАШИ ДЕЦА В 51 СУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. СЪГЛАСНО ЧЛ. 107А ОТ НАРЕДБА №10/2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕ И ЧЛ. 61, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА И УСЛОВИЯТА НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ЗАПИСВАНЕ НАД УТВЪРДЕНИЯ БРОЙ.

МИН БАЛОВЕ за сайта.docx